Project Description

Naziv projekta: Pravo na pravo

Cilj projekta: Osnovni cilj ovog projekta jest omogućavanje žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja pristupa besplatnoj primarnoj pravnoj pomoći, uz zagarantiranu kvalitetu, senzibiliziranost, sigurnost i povjerljivost.

Također, kroz projekt će se pružati besplatna primarna pravna pomoć i pripadnicima drugih socijalnih osjetljivih skupina, odnosno građanima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći: osobama koje doživljavaju kršenje prava na radnom mjestu, građanima/obiteljima koje imaju potrebe za savjetovanjem i pravnim informacijama s područja obiteljskog prava te socijalnih prava u vezi rodiljnih i roditeljskih potpora (bez obzira jesu li žrtve nasilja ili nisu).

Trajanje: Projekt se provodi kontinuirano od 2017. godine, a trenutno su osigurani financiranje i provedbe za razdoblje od 1.1.2021 do 31.1.2022.

Opis projekta i projektne aktivnosti:

Projekt se provodi kroz sljedeće skupine aktivnosti:

1. Informiranje korisnika o njihovim pravima i načinu ostvarivanja istih (kroz pružanje besplatne primarne pravne pomoći, online savjetovalište i edukativne posjete skloništima za žrtve nasilja)

2. Podizanje svijesti o ljudskim pravima i dostupnim oblicima pravne pomoći (kroz obilježavanje važnih datuma, edukativna događanja, funkcioniranje kontakt toćke Pravne klinike)

Nositelj: SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Partneri: Hrvatska udruga za mirenje, Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu, udruga Domine

Vrijednost projekta: 91.111,20 kn

Program iz kojeg se financira: Natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći

Nadležno tijelo: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Osoba za kontakt: Iva Čatipović, Koordinatorica i savjetnica za pravna pitanja, iva.catipovic@sos-rijeka.org

Vijesti o projektu