SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava je nevladina, neprofitna i feministička organizacija koja djeluje kroz četiri programska pravca:

Pružanje pomoći i podrške žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja

Ovo programsko područje oživotvoruje se prvenstveno kroz program “Savjetovalište za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja” i zasniva se na pružanju povjerljive i pravovremene te besplatne psihosocijalne i primarne pravne pomoći.

Više…

Prevencija i edukacija

„Prevencija i edukacija” je programsko područje u kojem se Udruga strateški usmjerila kako bi kroz preventivne i edukativne programe pridonijela smanjenju same pojavnosti nasilja u budućnosti.

Više…

Zagovaranje i lobiranje za društvene promjene

„Zagovaranje i lobiranje za društvene promjene“ većinom se odvija kroz međusektorsku suradnju s institucijama i kroz aktivizam.

Više…

Društvo nenasilja

Društvo nenasilja je programski pravac koji nastoji povećati razinu svijesti i kapacitet građana za prepoznavanje nasilja, reagiranje na nasilje te pružanje podrške žrtvama nasilja.

Više…

Rad Udruge osmišljavaju i vode Koordinacijski tim, Upravni odbor i Skupština.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju sve članice Udruge (njih 16).

Upravni odbor je upravljačko-nadzorno tijelo. U sadašnjem sazivu čini ga 5 osoba – članica Udruge, različitih struka, odnosno profesionalnih znanja i vještina. Članice Upravnog odbora su: Marta Grahovac, Doris Rađa, Tamara Komadina, Tatjana Noković i Sandra Pandžić.

Koordinacijski tim je izvršno tijelo koje u trenutnom mandate čine 3 osobe – članice Udruge. Članice Koordinacijskog tima su: Tina Kovačić (predsjednica),  Lorena Zec (dopredsjednica) te Iva Čatipović (članica). Koordinacijski tim zadužen je prvenstveno za provođenje redovnih aktivnosti Udruge, planiranje razvoja te podnošenje prijedloga Upravnom odboru i Skupštini.

Mandat članica Upravnog odbora i Koordinacijskog tima traje do 04. 6. 2024. godine.

VIZIJA

Društvo u kojem nasilje nije privatan problem, a čemu doprinose aktivni i društveno odgovorni građani i udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava prepoznata kao relevantan dionik u procesu skrbi za žrtve nasilja kroz pružanje socijalnih usluga.

MISIJA

SOS Rijeka je feministička organizacija koja pruža podršku svim (punoljetnim) žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja kroz psihosocijalnu, pravnu i druge oblike pomoći. Zalažemo se za društvo nenasilja u kojem se ljudska prava štite, poštuju i žive.

Naši donatori i prijatelji 

Adria Print

Katalog usluga

Dokumenti

Umreženost

Ženska mreža Hrvatske

Postale smo članice Ženske mreže Hrvatske!

Veselimo se zajedničkom radu i suradnji s ostalim udrugama koje se svakodnevno bore protiv nasilja prema ženama!
Platformu, kodeks i ostale važne dokumente Ženske mreže Hrvatske nalaze se na službenoj stranici:
http://www.zenska-mreza.hr/

GOOD Inicijativa

GOOD Inicijativa

OCD koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).
Pročitajte više na:
http://goo.hr/good-inicijativa/

AWID mreža

AWID mreža

AWID je međunarodna i feministička organizacija sa članstvom, koja se bavi ostvarivanjem jednakosti spolova, održivim razvojem i ljudskim pravima žena.
Pročitajte više na:
www.awid.org

Fondacija Anna Lindh

Fondacija Anna Lindh

Postale smo članice Anna Lindh zaklade za promicanje dijaloga među kulturama euromediteranske regije
Službene stranice:
annalindhfoundation.org

Mreža mladih Hrvatske

Mreža mladih Hrvatske

Članica smo Mreže mladih Hrvatske (MMH) koja čini savez 55 nevladinih udruga mladih i za mlade koji u RH djeluje kao nacionalna krovna organizacija mladih.
Službena stranica:
mmh.hr

Stručna baza Sveučilišta u Rijeci

Stručna baza Sveučilišta u Rijeci

Naša je Udruga odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci, a na prijedlog Filozofskog fakulteta imenovana stručnom bazom Sveučilišta
Službena stranica:
uniri.hr

Anti Victim Blaming, Trauma Informed Network

Anti Victim Blaming, Trauma Informed Network

Mreža koja okuplja stručnjakinje koje rade s odraslim osobama i djecom, žrtvama nasilja, s naglaskom na trauma informirani pristup te pristup koji ne okrivljava žrtvu.
Službene stranice:
https://www.victimfocus.org.uk/avbti-network

WAVE - Women against violence Europe

WAVE - Women against violence Europe

WAVE (Women against Violence Europe) je nevladina, neprofitna feministička mrežna organizacija koja djeluje u području borbe protiv nasilja prema ženama. Osnovana 1994. godine, mrežu čini više od 160 ženskih organizacija iz 46 europskih zemalja. WAVE cilja uspostavljanju rodne ravnopravnosti kroz eliminaciju svih oblika nasilja prema ženama te je jedina mreža posvećena isključivo radu na suzbijanju nasilja prema ženama.
Službeni web:
wave-network.org/

I ti možeš dati svoj doprinos borbi protiv nasilja!

Unutar Udruge djeluje Savjetovalište za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja u kojem osobe koje nam se obrate mogu dobiti besplatnu i povjerljivu psihosocijalnu i primarnu pravnu pomoć. Savjetovalište se financira primarno kroz projekte koje provodimo, ali svaki je financijski doprinos više nego dobrodošao. Ukoliko ste u mogućnosti i želite podržati rad Savjetovališta, uplaćene donacije koristit će se za pružanje podrške žrtvama nasilja. Hvala vam na vašoj podršci!

Žiro račun Udruge vodi se kod ERSTE Banke – Rijeka:
IBAN: HR0724020061100138885
OIB Udruge: 74388311149