SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava je nevladina, neprofitna i feministička organizacija koja djeluje kroz četiri programska pravca:

Pružanje pomoći i podrške žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja

Ovo programsko područje oživotvoruje se prvenstveno kroz program “Savjetovalište za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja” i zasniva se na pružanju povjerljive i pravovremene te besplatne psihosocijalne i primarne pravne pomoći.

Više…

Prevencija i edukacija

„Prevencija i edukacija” je programsko područje u kojem se Udruga strateški usmjerila kako bi kroz preventivne i edukativne programe pridonijela smanjenju same pojavnosti nasilja u budućnosti.

Više…

Zagovaranje i lobiranje za društvene promjene

„Zagovaranje i lobiranje za društvene promjene“ većinom se odvija kroz međusektorsku suradnju s institucijama i kroz aktivizam.

Više…

Društvo nenasilja

Društvo nenasilja je programski pravac koji nastoji povećati razinu svijesti i kapacitet građana za prepoznavanje nasilja, reagiranje na nasilje te pružanje podrške žrtvama nasilja.

Više…

Rad Udruge osmišljavaju i vode Koordinacijski tim, Upravni odbor i Skupština.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju sve članice Udruge (njih 16).

Upravni odbor je upravljačko-nadzorno tijelo. U sadašnjem sazivu čini ga 5 osoba – članica Udruge, različitih struka, odnosno profesionalnih znanja i vještina. Članice Upravnog odbora su: Marta Grahovac, Doris Rađa, Tamara Komadina, Tatjana Noković i Sandra Pandžić.

Koordinacijski tim je izvršno tijelo koje u trenutnom mandate čine 3 osobe – članice Udruge. Članice Koordinacijskog tima su: Tina Kovačić (predsjednica),  Lorena Zec (dopredsjednica) te Iva Čatipović (članica). Koordinacijski tim zadužen je prvenstveno za provođenje redovnih aktivnosti Udruge, planiranje razvoja te podnošenje prijedloga Upravnom odboru i Skupštini.

Mandat članica Upravnog odbora i Koordinacijskog tima traje do 04. 6. 2024. godine.

VIZIJA

Društvo u kojem nasilje nije privatan problem, a čemu doprinose aktivni i društveno odgovorni građani i udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava prepoznata kao relevantan dionik u procesu skrbi za žrtve nasilja kroz pružanje socijalnih usluga.

MISIJA

SOS Rijeka je feministička organizacija koja pruža podršku svim (punoljetnim) žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja kroz psihosocijalnu, pravnu i druge oblike pomoći. Zalažemo se za društvo nenasilja u kojem se ljudska prava štite, poštuju i žive.

Naši donatori i prijatelji 

Katalog usluga

Dokumenti

Umreženost

Ženska mreža Hrvatske

Postale smo članice Ženske mreže Hrvatske!

Veselimo se zajedničkom radu i suradnji s ostalim udrugama koje se svakodnevno bore protiv nasilja prema ženama!
Platformu, kodeks i ostale važne dokumente Ženske mreže Hrvatske nalaze se na službenoj stranici:
http://www.zenska-mreza.hr/

GOOD Inicijativa

GOOD Inicijativa

OCD koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).
Pročitajte više na:
http://goo.hr/good-inicijativa/

AWID mreža

AWID mreža

AWID je međunarodna i feministička organizacija sa članstvom, koja se bavi ostvarivanjem jednakosti spolova, održivim razvojem i ljudskim pravima žena.
Pročitajte više na:
www.awid.org

Fondacija Anna Lindh

Fondacija Anna Lindh

Postale smo članice Anna Lindh zaklade za promicanje dijaloga među kulturama euromediteranske regije
Službene stranice:
annalindhfoundation.org

Mreža mladih Hrvatske

Mreža mladih Hrvatske

Članica smo Mreže mladih Hrvatske (MMH) koja čini savez 55 nevladinih udruga mladih i za mlade koji u RH djeluje kao nacionalna krovna organizacija mladih.
Službena stranica:
mmh.hr

Stručna baza Sveučilišta u Rijeci

Stručna baza Sveučilišta u Rijeci

Naša je Udruga odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci, a na prijedlog Filozofskog fakulteta imenovana stručnom bazom Sveučilišta
Službena stranica:
uniri.hr

Anti Victim Blaming, Trauma Informed Network

Anti Victim Blaming, Trauma Informed Network

Mreža koja okuplja stručnjakinje koje rade s odraslim osobama i djecom, žrtvama nasilja, s naglaskom na trauma informirani pristup te pristup koji ne okrivljava žrtvu.
Službene stranice:
https://www.victimfocus.org.uk/avbti-network

I ti možeš dati svoj doprinos borbi protiv nasilja!

Unutar Udruge djeluje Savjetovalište za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja u kojem osobe koje nam se obrate mogu dobiti besplatnu i povjerljivu psihosocijalnu i primarnu pravnu pomoć. Savjetovalište se financira primarno kroz projekte koje provodimo, ali svaki je financijski doprinos više nego dobrodošao. Ukoliko ste u mogućnosti i želite podržati rad Savjetovališta, uplaćene donacije koristit će se za pružanje podrške žrtvama nasilja. Hvala vam na vašoj podršci!

Žiro račun Udruge vodi se kod ERSTE Banke – Rijeka:
IBAN: HR0724020061100138885
OIB Udruge: 74388311149