Telefon

Podrška

Suradnja

 • Nakon uspješne akcije „Work on progress“ u srpnju, i s novom akademskom godinom mlade snage LORI, SOS Rijeka i PaRitera nastavljaju svoj angažman u zajednici. Okrugli stol „Mladi za mlade“ Kada?  četvrtak, 21.9. od 10:45 do 11:30 📍 Gdje? Dječja kuća (Art-kvart „Benčić“, Krešimirova 26c) U četvrtak, 21. rujna s početkom od 10:45 u Dječjoj kući održava se okrugli stol „Mladi za mlade“ u sklopu konferencije projekta Ambasadori nenasilja udruge SOS Rijeka, kroz koji je u 2 godine radila s mladima na njihovom osnaživanju da prepoznaju, reagiraju i zagovaraju prevenciju rodno uvjetovanog nasilja.  Na okruglom stolu, volonterke na projektu Spona Pročitaj više...

  Published On: 19 rujna, 2023Categories: Nekategorizirano
 •   Kampanja o dobrobitima cjelovite seksualne edukacije u školama   Zašto bi se cjelovita seksualna edukacija učila u školama?  Cjelovita seskualna edukacija (CSE) predstavlja pozitivan pristup seksualnosti i naglašava vrijednosti kao što su poštovanje, inkluzija, nediskriminacija, jednakost, empatija, odgovornost i reciprocitet. Promiče zdrave i pozitivne vrijednosti o tijelu, pubertetu, odnosima, seksu i obiteljskom životu. Nudi znanja i vještine potrebne za razvoj kritičkog mišljenja, samostalno donošenje (zdravih) odluka o sebi i odnosima s drugima, kao i jačanje demokratskih vrijednosti.  Utjecaj cjelovite seskualne edukacije na djecu i mlade očituje se u smanjenju rizika vezanih uz destruktivno seksualno ponašanje, zabilježenim kasnijim stupanjima u Pročitaj više...

  Published On: 15 rujna, 2023Categories: Članci, Zdrave veze
 • U sklopu projekta Ambasadori nenasilja, ovaj mjesec održavamo dvije velike završne aktivnosti s kojima zatvaramo to dvogodišnje poglavlje i pozivamo vas da nam se pridružite i sudjelujete u našem dvodnevnom programu. U četvrtak 21. 9. održavamo okrugli stol u sklopu kojeg će se predstaviti Smjernice donositeljima odluka za rad s mladima na temu rodno uvjetovanog nasilja te zajedno s mladima i osobama koje rade s mladima raspraviti prednosti, mogućnosti, ali i izazove u angažmanu u području ljudskih i ženskih ljudskih prava. U petak 22.9. u duhu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, održavamo završnu konferenciju kada uz stručnjakinje i Pročitaj više...

  Published On: 13 rujna, 2023Categories: Ambasadori nenasilja, Volonteri
 • Tko smo? SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava je nevladina, neprofitna i feministička organizacija koja djeluje kroz četiri programska pravca: Pružanje pomoći i podrške žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja Prevencija i edukacija Zagovaranje i lobiranje za društvene promjene Društvo nenasilja Više informacija pronađite ovdje.  Koga tražimo? Nužno je da: ste pravnik/ca (dipl. iur. ili mag. iur.) s položenim državnim stručnim ili pravosudnim ispitom s najmanje 2 godine radnog iskustva u struci (a koje iskustvo uključuje poznavanje pravnih područja iz djelokruga Udruge, posebice vezano uz žrtve nasilja (obiteljsko, kazneno i prekršajno pravo, radno i antidiskriminacijsko pravo, Pročitaj više...

  Published On: 30 kolovoza, 2023Categories: Nekategorizirano
 •   Prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ostvaruju se na temelju rješenja HZZO-a: na zahtjev korisnika (koji treba podnijeti najkasnije 15 dana prije roka naznačenog kao početak korištenja prava) iznimno, rodiljni dopust ostvaruje se na temelju izvješća izabranog doktora ginekologa Odlučivanje: u prvom stupnju odlučuje regionalni ured/područna službe HZZO-a na čijem se području nalazi prebivalište ili stalni boravak odnosno dugotrajno boravište podnositelja zahtjeva ako podnositelj zahtjeva nije zadovoljan donesenim rješenjem, povodom žalbe u drugom stupnju će odlučivati Direkcija HZZO-a protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor Najava i ostvarivanje prava: Zaposleni roditelj koji namjerava započeti koristiti pravo Pročitaj više...

  Published On: 27 lipnja, 2023Categories: Prava trudnica, rodilja i roditelja
 •   Ako zaposlena ili samozaposlena majka rodi mrtvo dijete prije nego što je započela koristiti rodiljni dopust ili ako dijete umre prije nego što je protekao rodiljni ili roditeljski dopust, ima pravo na rodiljni dopust, odnosno ima pravo nastaviti koristiti pravo na rodiljni, odnosno roditeljski dopust još 3 mjeseca računajući od idućeg dana od dana smrti djeteta. Doslovno tumačenje ove zakonske odredbe navodi na zaključak da ovaj dopust može koristiti samo majka umrlog djeteta. No, smatramo da bi takvo tumačenje bilo neispravno i  diskriminatorno, odnosno da bi pravo u određenim okolnostima trebali moći koristiti ili majka ili otac (a ovisno Pročitaj više...

  Published On: 27 lipnja, 2023Categories: Prava trudnica, rodilja i roditelja
 •   Nakon što je iskorišteno pravo na rodiljni i roditeljski dopust ili pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, jedan od zaposlenih roditelja ili samozaposlenih roditelja (ako želi) ima pravo ne raditi do navršene 3. godine života djeteta. Za vrijeme korištenja mirovanja, prava i obveze zaposlenog ili samozaposlenog roditelja iz radnog odnosa miruju, a pravo na obvezno zdravstveno osiguranje te pravo na mirovinsko osiguranje ostvaruje se prema propisima kojima je uređeno to pravo. Po prestanku korištenja mirovanja radnog odnosa, radnik se ima pravo vratiti na poslove na kojima je prethodno radio. Dakle, to znači da roditelj ima pravo ne Pročitaj više...

  Published On: 27 lipnja, 2023Categories: Prava trudnica, rodilja i roditelja
 •   Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, nakon iskorištenosti prava na rodiljni dopust ili u tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje: Zavod) sukladno posebnom zakonu, ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života. Ovo pravo može se koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena te nastaviti njegovo korištenje i nakon navršene 8. godine djetetova života, sve dok ta potreba traje, a na temelju nalaza i mišljenja Zavoda Pročitaj više...

  Published On: 27 lipnja, 2023Categories: Prava trudnica, rodilja i roditelja
 •   Ovo je pravo povezano s obvezom poslodavca iz čl. 31. Zakona o radu, a koji poslodavca obvezuje da trudnoj radnici, radnici koja je rodila ili radnici koja doji dijete, a koja radi na poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje, ponudi dodatak ugovora o radu kojim će se na određeno vrijeme ugovoriti obavljanje drugih odgovarajućih poslova. Takav dodatak ugovora o radu ne smije za posljedicu imati smanjenje plaće radnice. U slučaju spora između poslodavca i radnice samo je doktor specijalist medicine rada nadležan ocijeniti jesu li poslovi na kojima radnica radi, odnosno drugi ponuđeni Pročitaj više...

  Published On: 27 lipnja, 2023Categories: Prava trudnica, rodilja i roditelja
 •   Po iskorištenju roditeljskog dopusta ili prava na rad s polovicom punog radnog vremena, jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja ima, na prijedlog izabranog doktora zdravstvene zaštite predškolske djece ili obiteljske (opće) medicine djeteta, a prema nalazu i ocjeni nadležnog tijela vještačenja Zavoda pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, ako je djetetu zbog njegova zdravlja i razvoja potrebna pojačana briga i njega (a ne radi se o djetetu s teškoćama u razvoju iz članka 28. Zakona u kojem su propisana prava koja roditelj može koristiti u tom slučaju, a koja obrađujemo u nastavku Newslettera). Pravo na rad s Pročitaj više...

  Published On: 27 lipnja, 2023Categories: Prava trudnica, rodilja i roditelja