Telefon

Podrška

Suradnja

 • Jeste li znale da je Hrvatska treća u Europi po broju ubijenih žena po glavi stanovnika? Već godinama ukazujemo da država mora preuzeti odgovornost, da institucije moraju profunkcionirati, da sudovi moraju izricati presude, da društvo mora reagirati. Jer žene bivaju ponižavane, pretučene, silovane i ubijane. Ali nas se jednako tako iz godine u godinu ignorira. Dapače, stalno moramo dokazivati svoju poziciju, na bilo kojem polju. Moramo se boriti da se statistike ne banaliziraju i umanjuju, da ih se uzme za ozbiljno, da se počinioci prekršaja i kaznenih djela sankcioniraju. Toj temi, nasilju nad ženama i femicidu po kojem neslavno Pročitaj više...

  Published On: 16 ožujka, 2023Categories: Život nakon nasilja
 •   SOS Rijeka i Sveučilište u Rijeci surađuju već dugi niz godina na raznim projektima i aktivnostima vezanima uz promicanje rodne ravnopravnosti te borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja, s naglaskom na akademsko okruženje. Zajedno s djelatnicama i djelatnicima Sveučilišta, sudjelovale smo na završnoj konferenciji u sklopu projekta „Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima“, akronim SPEAR (engl. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research). Konferencija naziva “Budućnost (rodne) ravnopravnosti, inkluzivnosti i demokratskih vrijednosti u europskoj akademskoj zajednici: prakse, preduvjeti, otpori i perspektive” (engl. The future of (gender) equality, inclusivity and democratic Pročitaj više...

  Published On: 7 ožujka, 2023Categories: Članci
 •   Četvrta generacija studentica (i jednog studenta) uspješno je položila kolegij „Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do ravnopravnosti“, koji se provodio u zimskom semestru akademske godine 2022./2023. Kolegij se izvodio na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci u suradnji Centra za ženske studije FFRI s riječkim udrugama LORI, PaRiter i SOS Rijeka, gdje su studentice stjecale dodatna znanja i vještine u području rodne ravnopravnosti, LGBTI ljudskih prava, rodno uvjetovanog nasilja te povezanih tema.  Ove su se godine za pripremu i izvođenje završnog zadatka u našoj udruzi odlučile tri studentice - Klementina Jurada, Katarina Zovko i Nikolina Pročitaj više...

  Published On: 1 ožujka, 2023Categories: Humano obrazovanje - odgovorno društvo
 •   Jeste li znale_i da SOS Rijeka rado radi s mladima i pritom ih poučava i osnažuje da spremno prepoznaju i reagiraju na nasilje te informiraju druge? Baš takav je naš projekt Ambasadori nenasilja koji je nastao u suradnji s mladima i našim uvijek dragim partnerima – Filmaktivom. Kao što i samo ime nalaže, projekt je usmjeren na osnaživanju mladih da budu kotačić promjene u svojoj sredini i da se prokativno zalažu za ljudska prava i prevenciju nasilja – da budu Ambasadori nenasilja! Projekt je nastao zajedničkim snagama mladih koji surađuju s SOS-om i Filmaktivom, kad smo došli na ideju Pročitaj više...

  Published On: 1 ožujka, 2023Categories: Ambasadori nenasilja
 •   U ponedjeljak, 13. veljače, u predvečernjim je satima održana prva ovogodišnja Ženska kružnica, na kojoj je prijateljica Udruge Mia Rogić govorila o endometriozi.      Ženska je kružnica feministički prostor koji su SOS-ovke otvorile kako bi različite žene mogle u slobodi i sestrinstvu razmjenjivati iskustva i učiti jedna od druge. Kružnica je imala svoje generalne probe u 2022. godini, no prvi službeni susret održao se 13. veljače 2023. godine u prostoru naše Udruge. Mia Rogić, psihologinja s iskustvom endometrioze, govorila je o odnosu ginekološke struke prema ženama u slučajevima kada boluju od endometrioze. Ovo je stanje prouzrokovano time što Pročitaj više...

  Published On: 1 ožujka, 2023Categories: Članci, Ženska kružnica
 • Drage poslodavke i poslodavci, zahvaljujemo što ste se pretplatili na naš newsletter! Pred Vama se nalazi prvi od pet newslettera: prva tri newslettera bit će posvećena Zakonu o radu, a posljednja dva Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama. Krećemo s predstavljanjem odredaba Zakona o radu (dalje: ZOR) smještenih u posebno poglavlje pod nazivom “Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja”: Ove odredbe smještene su u posebno poglavlje jer je zakonodavac prepoznao probleme s kojima se navedene osobe susreću u svijetu rada, kao i da je ciljanu skupinu potrebno zbog njenog specifičnog i ranjivog položaja dodatno zaštititi. Zakonodavac je prepoznao da su Pročitaj više...

  Published On: 23 veljače, 2023Categories: Snažne
 • Zakonom je propisano da radnica_k ima pravo povratka na poslove na kojima je radila prije korištenja nekog od roditeljskih prava u roku od mjesec dana od dana kada je poslodavca obavijestila o prestanku korištenja prava. Zakonom je određeno da nakon isteka rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog i očinskog dopusta ili dopusta koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust, dopusta trudne radnice, dopusta radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete, dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te mirovanja radnog odnosa do treće godine života djeteta u skladu s propisom o Pročitaj više...

  Published On: 23 veljače, 2023Categories: Prava trudnica, rodilja i roditelja
 • Izvješće o radu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova za 2021. godinu, str. 46-47, dostupno na:https://prs.hr/application/images/uploads/Godi%C5%A1nje_izvje%C5%A1%C4%87e_2021_FINAL.pdf “PRIMJER 1. Pravobraniteljica je, povodom pritužbe zaposlenice (PRS-01-06/20-33) na poslodavca zbog otkaza ugovora o radu po povratku pritužiteljice s roditeljskog dopusta, provela ispitni postupak. Poslodavac je u svom očitovanju naveo da pritužiteljici nije ponuđeno da se vrati na prethodno radno mjesto budući je radno mjesto ukinuto zbog negativnih učinaka pandemije bolesti COVID-19 te pada prihoda od cca. 16 mil. kuna, dok zbog sistematizacije radnih mjesta ili pada prometa i posljedično smanjenog obima posla po odjelima, pritužiteljica nije raspoređena u druge odjele, odnosno da u drugim Pročitaj više...

  Published On: 23 veljače, 2023Categories: Prava trudnica, rodilja i roditelja
 •   Radnice_i koje koriste roditeljska prava mogu izvanrednim otkazom otkazati ugovor o radu najkasnije 15 dana prije povratka na rad, dok trudnice mogu na ovaj način otkazati ugovor o radu kada žele. Zakon je omogućio radnici koji koriste pravo na: - rodiljni, - roditeljski, - posvojiteljski i - očinski dopust ili dopust koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust, - rad s polovicom punog radnog vremena, - rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, - dopust trudne radnice, dopust radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete te dopust ili - Pročitaj više...

  Published On: 23 veljače, 2023Categories: Prava trudnica, rodilja i roditelja
 • Propisivanjem  zabrane otkaza trudnicama i osobama koje koriste roditeljska prava zakonodavac je prepoznao potrebu zaštite ove posebno ranjive kategorije osoba od diskriminatornih postupanja poslodavaca. Zabrana, doduše, traje samo 15 dana nakon prestanka korištenja prava i ne štiti osobe kojima ističu ugovori na određeno vrijeme. Zakon propisuje da za vrijeme: - trudnoće, - korištenja rodiljnog, - roditeljskog, -posvojiteljskog, - očinskog dopusta ili dopusta koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust, - rada s polovicom punog radnog vremena, - rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, - dopusta trudne radnice, dopusta radnice koja Pročitaj više...

  Published On: 23 veljače, 2023Categories: Prava trudnica, rodilja i roditelja