Telefon

Podrška

Suradnja

Pravno savjetovanje

Trebaš pravno savjetovanje?

Pravni kutak – naše preporuke za čitanje

Psihološko savjetovanje

Trebaš psihološko savjetovanje?

Psihološki kutak – naše preporuke za čitanje

Pomozite nam da budemo još bolje!

Molimo Vas da putem ovog linka date svoju ocjenu primljene usluge, kao i da nam date prijedloge i komentare za unaprjeđenje rada. 

Evaluacija je anonimna, a za njeno ispunjavanje potrebno je manje od 5 minuta.

Saznajte više

Pravno Savjetovalište

  • Categories: Nekategorizirano, Pravno Savjetovalište, Radno i socijalno pravoPublished On: 2 svibnja, 2022
  • Categories: Pravno Savjetovalište, Projekt Savjetovalište za pravnu pomoćPublished On: 26 studenoga, 2020
  • Categories: Events, Pravno Savjetovalište, Projekt Savjetovalište za pravnu pomoćPublished On: 17 listopada, 2019
  • Categories: Pravno Savjetovalište, Projekt Savjetovalište za pravnu pomoć, SuradnjePublished On: 26 veljače, 2019

Psihološko Savjetovalište

  • Categories: Psihološko SavjetovalištePublished On: 10 lipnja, 2022
  • Categories: Psihološko Savjetovalište, Život nakon nasiljaPublished On: 1 lipnja, 2022
  • Categories: Nekategorizirano, Psihološko Savjetovalište, Život nakon nasiljaPublished On: 4 svibnja, 2022
  • Categories: Nekategorizirano, Psihološko Savjetovalište, Život nakon nasiljaPublished On: 29 ožujka, 2022
  • Categories: Nekategorizirano, Psihološko Savjetovalište, Život nakon nasiljaPublished On: 29 ožujka, 2022