Savjetovalište2021-12-09T18:48:02+01:00

Pomozite nam da budemo bolji

Molimo Vas da putem ovog linka date svoju ocjenu primljene usluge, kao i da nam date prijedloge i komentare za unaprjeđenje rada. 
Evaluacija je anonimna, a za njeno ispunjavanje potrebno je manje od 5 minuta.

Najnoviji članci

Pravno Savjetovalište

Psihološko Savjetovalište

Skip to content