SOS Rijeka i Sveučilište u Rijeci surađuju već dugi niz godina na raznim projektima i aktivnostima vezanima uz promicanje rodne ravnopravnosti te borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja, s naglaskom na akademsko okruženje. Zajedno s djelatnicama i djelatnicima Sveučilišta, sudjelovale smo na završnoj konferenciji u sklopu projekta „Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima“, akronim SPEAR (engl. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research).

Konferencija naziva “Budućnost (rodne) ravnopravnosti, inkluzivnosti i demokratskih vrijednosti u europskoj akademskoj zajednici: prakse, preduvjeti, otpori i perspektive” (engl. The future of (gender) equality, inclusivity and democratic values in European Academia: Practices, prerequisites, pushback and prospectives) održala se 1. ožujka 2023. godine u Kopenhagenu, Danska.

U sklopu konferencije imale smo priliku upoznati se sa mnogim inovativnim projektima u području rodne ravnopravnosti koji se provode na sveučilištima diljem Europe te slušati predavanja i panel rasprave s temom trenutnog stanja i budućih kretanja u Europi po pitanju rodne ravnopravnosti, jednakosti, inkluzivnosti te demokratskih vrijednosti.