Zakon izrijekom propisuje zabranu nejednakog postupanja u smislu zapošljavanja i nepovoljnijih uvjeta rada te se posebno zabranjuje traženje podataka o trudnoći.

Zakon određuje da poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, niti joj zbog trudnoće, rođenja ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima. Poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o trudnoći niti smije uputiti drugu osobu da ih traži, osim ako radnica osobno zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica.

Kada govorimo o zapošljavanju i zabrani traženja podataka o trudnoći, ova zabrana nadopunjuje i specificira čl. 25. Zakona kojim je zabranjeno postavljanje pitanja o privatnom životu prilikom razgovora za posao, sklapanja ugovora o radu i tijekom radnog odnosa. Napominjemo da je u čl. 24. Zakona propisana obaveza radnice_ka da obavijesti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ju onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu pa neki poslodavci mogu protumačiti da se to odnosi i na trudnoću, što je direktno u suprotnosti sa svrhom ovog članka.

Zakon nadalje štiti žene od nejednakog postupanja i na način da zabranjuje poslodavcu da radnici ponudi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima. U primjeni ovog članka treba imati na umu sve oblike nepovoljnog postupanja koji se u praksi događaju – lošiji radni uvjeti, skraćivanje godišnjeg odmora, smanjenje osnovne plaće, ugovor na neodređeno promijenjen u ugovor na određeno vrijeme, umanjivanje dodataka na plaću, oduzimanje projekata, klijenata ili konkretnih zadataka, ograničavanje u napredovanju, premještaj na lošije radno mjesto i sl.

Dobra praksa je onemogućiti svako nejednako postupanje prema trudnicama, ženama koje su rodile ili doje djecu, ali i roditeljima sa djecom do najmanje 3 godine i samohranim roditeljima/roditeljima u jednoroditeljskim obiteljima s djecom do 6 godina, a posebno s obzirom na zapošljavanje, premještaj na nepovoljnije radno mjesto, pogoršavanje uvjeta rada i napredovanje.

U godišnjim izvješćima o radu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova redovito možemo naći primjere nejednakog postupanja prema trudnicama, ali i preporuke za prevednije postupanje. Iz izvješća za 2021. godinu izdvajamo slučaj PRS-01-06/21-29, odnosno slučaj trudnice koja se Pravobraniteljici obratila  navodeći kako joj poslodavac, po saznanju za trudnoću, nije produljio ugovor o radu iako je isti sa svih 12 njezinih kolega/ica, zaposlenih na istim poslovima kao i ona, sklopio ugovore o radu na neodređeno vrijeme pri čemu su neki od njih u znatno kraćem radnom odnosu kod poslodavca nego ona te ih je ona i obučavala.

Pročitajte cijeli primjer