Volontiranje

Volonterstvo je postojalo u samim počecima organiziranja društvenih zajednica i postoji kao aktivnost koja se provodi za opće dobro te koja oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva kao što su zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost za sve ljude.

Osnovne sastavnice definicije volonterstva su: dobrovoljnost, obavljanje aktivnosti ili pružanje usluga bez naknade i obavljanje aktivnosti ili pružanje usluga za opće dobro. Volonter i/ili volonterka i volontiranje imaju bitnu ulogu u društvu. Volontiranjem građanke i građani pomažu bližnjima i zajednici u kojoj žive, a u isto vrijeme razvijaju vlastitu osobnost, pridonose i općoj dobrobiti.

Stanje u Hrvatskoj

Prema podacima iz Središnjeg državnog ureda za upravu o udrugama registriranim na području Republike Hrvatske, dana 27. rujna 2006. u Republici Hrvatskoj je registrirano 30 392 udruge i 124 strane udruge. Najveći broj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj registriran je na području športa i rekreacije, a ne postoje podaci o tome koliki broj udruga obavlja aktivnosti od općeg dobra, budući da nije jasno zakonski definirano niti koje su aktivnosti od općeg dobra.

Nije moguće utvrditi koliki broj udruga je trenutno aktivan niti koliko one u svoj rad uključuju volontere, ali upravo je nedostatak točnih podataka o volonterstvu jedan od pokazatelja da se ovoj dobrovoljnoj aktivnosti, kojom se značajno može pridonijeti dobrobiti osobe i zajednice, ne posvećuje dovoljna pažnja.

Donošenjem Zakona o volonterstvu, Republika Hrvatska šalje jasnu poruku da je volontiranje ne samo dozvoljeno već i društveno prepoznato kao aktivnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja pridonosi općoj dobrobiti te da će Republika Hrvatska poticati volontiranje.

Volonterski kutak

Priče i novosti iz života SOS volontera

Što kažu volonteri

„Za mene je volontiranje mogućnost osobnog razvitka kroz dobrovoljnu besplatnu aktivnost dajući mi mogućnost slobode, te usto pozitivno djeluje dajući doprinos zajednici kako bi gradili uspješno demokratično društvo“.

M.J.

“Ljepota je o tome da radiš nešto i znaš da nećeš ništa dobiti zauzvrat, jedno ‘hvala’ i nada da si barem malo pomogao su ti i više nego dovoljni :)”

I.B.

“Društvo u kojem živiš ne može postati bolje ako mu ne podariš djelić sebe”

M.P.

“Kada volontiram u meni se budi osjećaj sreće i zadovoljstva jer pomažem ljudima”

E.K.

“Za mene je volontiranje navika srca, navika koju nikad neću izgubiti, jednostavno način života”

M.G.

“Dio svoga vremena odvoji za druge”

M.A.

“Volontiranje je ključ prema ljudskoj dobroti”

Gloria

Htjeli bi sudjelovati?

Ako ste zainteresirani za volontiranje u SOS Rijeka, javite nam se na broj telefona ili mail.

Telefon

Email kontakt za suradnike