U srijedu 25. svibnja 2016. godine održan je treći, sada već tradicionalno uspješan, posjet Pravne klinike SOS telefonu – Rijeka. Ovoga puta Pravnu kliniku Pravnog fakulteta u Zagrebu predstavljali su Mirna Šarić, Lucija Benedikta Pavlović i Antun Blažanović koji su marljivo zaprimali pitanja od naših sugrađanki i sugrađana. Nakon ljetne stanke planiramo nastavak suradnje s Pravnom klinikom, što znači da će na jesen svi koji imaju potrebu za pravnim savjetovanjem ponovno moći u Rijeci zatražiti i dobiti pravnu pomoć. Za žrtve svih oblika nasilja pravno savjetovanje dostupno je u SOS telefonu – Rijeka tijekom cijele godine.
worksheet-15