Konzultacijska konferencija za mlade

24. veljače 2015. godine

Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb

 

Naziv Konferencije bio je „Tko te pita? Eu pita“, a radilo se o Strukturiranom dijalogu s mladima.

Kroz strukturirani dijalog se glasovi mladih ljudi  mogu čuti te uzeti u obzir pri oblikovanju politike za mlade u Europskoj uniji. Stoga Europska unija od 2009. godine provodi konzultacije u okviru kojih mladi ljudi imaju priliku iznijeti svoja mišljenja i prijedloge kako bi se poboljšala i unaprijedila kvaliteta života mladih u određenim područjima kao i općenito.

Do sada su provedena tri 18- mjesečna ciklusa strukturiranog dijaloga na teme zapošljavanja mladih, sudjelovanja mladih u demokratskom životu i društvene uključenosti mladih. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju počeo se provoditi i kod nas Strukturirani dijalog, a za njegovu koordinaciju je zadužena Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog s mladima. Skupinu čine predstavnice i predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za mobilnost i programe europske unije, Zajednice Informativnih centara za mlade i Mreže mladih Hrvatske.

Na europskoj razini strukturirani dijalog povezuje Europsku komisiju, zemlje članice i nacionalna vijeća mladih te Europski forum mladih. Na razini zemalja članica, nacionalne radne skupine (sastavljene od mladih, predstavnika organizacija mladih, tijela vlasti i znanstvenih institucija) provode savjetovanja s mladima i tim sadržajem doprinosi procesu na europskoj razini. U skladu s Rezolucijom Vijeća EU o obnovljenom okviru za europsku suradnju na području mladih (2010. – 2018.), i na poziv Europskog upravnog odbora, u Hrvatskoj se nastavlja proces strukturiranog dijaloga s mladima.

Trenutačno je u tijeku 4. faza ciklusa koja je počela u srpnju 2014. godine i trajat će do prosinca 2015. godine s temom: Osnaživanja mladih (pristup mladih njihovim pravima i važnost sudjelovanja u političkom životu). Najvažniji dio Strukturiranog dijaloga je provođenje konzultacija u suradnji s mladima.

Konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi te vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade. Osim konzultacija koje se provode preko interneta, brojne organizacije mladih organiziraju različite aktivnosti kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje, preporuke i ideje te da one budu uvažene.

Tema posljednjeg završenog ciklusa strukturiranog dijaloga bila je društvena uključenost mladih, dok je tema ciklusa koji je započeo 01. srpnja 2014. godine Osnaživanje mladih. Uzevši u obzir preporuke donešene na EU konferenciji za mlade koja se održala u Rimu od 13. do 16. listopada 2014. godine, formulirana su pitanja za konzultacije s mladima koje će se provoditi sve do sredine veljače. Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog trenutno provodi konzultacije putem fokus-grupa koju provode Regionalni info-centri za mlade u 20 gradova Hrvatske, te online putem upitnika.

Od 25. do 30. studenog 2014. održan je trening za lokalne koordinatore strukturiranog dijaloga.  U organizaciji Mreže mladih Hrvatske, te uz suradnju Nacionalne radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga, trening je okupio 21 sudionika/cu iz cijele Hrvatske te je ciljao ponuditi „kompletan paket“ kompetencija potrebnih za provedbu strukturiranog dijaloga na lokalnoj razini, ali i upotrebu njegovih rezultata s ciljem unaprjeđenja položaja mladih. Mreža mladih će u nadolazećem razdoblju nastaviti podržavati novo-osposobljene lokalne koordinatore/ice s ciljem da strukturirani dijalog na kvalitetan način dosegne što veći broj mladih u Hrvatskoj, uz nastojanje da opipljivo poboljša kvalitetu njihovog života.

20150224_153023

Mreža mladih Hrvatske je putem Konferencije koja je održana u Zagrebu 24. veljače 2015. godine u Hotelu Dubrovnik okupila 174 – ero mladih ljudi iz cijele Hrvatske (predstavnike Udruga koje rade s mladima, studente, srednjoškolce) zainteresiranih za sudjelovanje u kreiranju politika Europske unije, kao i za participaciju u političkom životu. Podršku u osnaživanju mladih je putem Konferencije iskazao i pomoćnik ministrice Socijalne politike i mladih gosp. Hrvoje Sadarić. Sudionicima Konferencije obratili su se  i Marko Boko, predsjednik Mreže mladih Hrvatske, te Anamarija Sočo u ime Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog. Daniela Širinić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i Antonia Kuzmanić iz Savjeta mladih Grada Splita održale su izlaganja na temu sudjelovanja mladih u politici te ponudile nekoliko pristupa koji objašnjavaju nezainteresiranost mladih za političke procese. Nakon izlaganja, održana je debata i rasprava na temu “Sudjeluju li mladi dovoljno u donošenju odluka?”, a potom je na tu temu uslijedio niz radionica u skupinama te predstavljanje rezultata radionica.
Cilj konferencije bio je pružiti mladima priliku da na kreativan i zabavan način razgovaraju i raspravljanju o izazovima koji se vežu uz sudjelovanju mladih u političkom životu. Mišljenja i prijedlozi mladih iz Hrvatske, ali i ostatka Europe, postati će temelj za Rezoluciju Vijeća ministara Europske unije o osnaživanju mladih za sudjelovanje u političkom životu.Daniela Širinić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu je kroz temu Sudjelovanje mladih u političkom životu, iznijela nekoliko razloga krize predstavničke demokracije, nedovoljne angažiranosti mladih zbog visoke stope nezaposlenosti, produžen proces odrastanja ( Mladi prestaju biti mladi s 35 godina starosti), težak ulazak na tržište rada. Zatim je Antonia Kuzmanić, predsjednica Savjeta mladih Grada Splita na temu Politička participacija mladih – pogled iznutra, predstavila  svoje područje rada, te kroz njega dajući prilog objašnjenju nezainteresiranosti mladih za političku participaciju. Potom je uslijedila debata „Sudjeluju li mladi dovoljno u donošenju odluka“, te je na tu temu uslijedilo niz radionica u skupinama, te predstavljanje rezultata radionica.20150224_142624

Veoma mi je drago da sam imala priliku sudjelovati i biti aktivna na radionicama strukturiranog dijaloga. Time sam ostvarila mogućnost izravno sudjelovati s idejama u kreaciji preporuka mladih koje će biti uvrštene u Nacionalni izvještaj, a temeljit će se na svim održanim konzultacijama koje će ići na Nacionalnu radnu skupinu pa će se kreirati Zajedničke preporuke koje će postati temelj za Rezoluciju Vijeća ministara Europske unije o osnaživanju mladih za sudjelovanje u političkom životu.

Mirjana Jurišić, volonterka Udruge