Podrška školama u provedbi cjelovite seksualne edukacije – preporuke za jedinice lokalne i regionalne samouprave

2023-11-27T09:53:05+01:00

Kao polazište zagovaranja za sustavno provođenje cjelovite seksualne edukacije u školama (CSE) uzimamo UNESCO-ove smjernice koje se temelje na ljudskim pravima definiranim Pročitaj više...