Istraživačice udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava će 15. svibnja preko platforme ZOOM održati razgovor s roditeljima o njihovim stavovima i potrebama za cjelovitom seksualnom edukacijom u osnovnim i srednjim školama. Istraživanje se provodi u sklopu projekta “Zdrave veze”, kojeg uz udrugu SOS Rijeka provode udruge PaRiter, LORIDelta, organizacija KUN iz Norveške, te jedinice lokalne i regionalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija. Razgovor je namijenjen roditeljima osoba koje pohađaju 7. ili 8. razred osnovne škole i onima čija djeca idu u srednju školu na području Varaždinske, Sisačkomoslavačke i Primorsko-goranske županije.

Razgovor s roditeljima održat će se putem platforme ZOOM u ponedjeljak, 15. svibnja 2023. godine u 18:00 sati, a trajat će najviše sat vremena. U tom vremenu, istraživačice će ukratko predstaviti elemente cjelovite seksualne edukacije prema UNESCO-ovim smjernicama te ispitati stavove roditelja o potrebi da se o istima razgovara u sklopu formalnog obrazovanja u školama. Dijalog će uključiti otprilike 10 roditelja, koji uz facilitaciju istraživačice razgovaraju o svojim potrebama, stavovima i nedoumicama u vezi CSE. Dok istraživačica vodi razgovor, asistentica radi snimku događaja i vodi bilješke. Iskaz interesa za sudjelovanjem u istraživanju, možete poslati radnicama udruge SOS Rijeka putem maila, nakon čega će vam biti poslan link putem kojeg će se razgovor održati.

Za prijavu i dodatna pitanja, obratite nam se na centar@sos-rijeka.org ili na greta.g.racki@sosrijeka.org. Svakim radnim danom, radnice su dostupne i na službenom telefonu udruge SOS Rijeka: 051 211 888.