U sklopu projekta Unaprjeđenje kapaciteta ženskih organizacija za učinkovit menadžment volontera  partnerske organizacije su, zajedno sa svojim volonterkama, 28. lipnja 2018. godine sudjelovale u studijskoj posjeti Društvu SOS telefon iz Ljubljane (http://www.drustvo-sos.si/)

Na zajedničkom sastanku razmijenila su se iskustva i znanja u području menadžmenta volontera s naglaskom na volontere koji dežuraju na liniji pomoći,. Teme sastanka bile su sljedeće:

Na koji način provode selekciju potencijalnih volontera na SOS telefonu te kako ih educiraju za rad na liniji pomoći?

Biraju li samo volontere određene struke ili sve koji se prijave i žele volontirati?  Kada rade “smjenu” volontera? Da li na početku godine? Na koji način pozivaju nove volontere? Kojim komunikacijskim kanalima?

Kako izgleda organizacija dežurstva na SOS telefonu? Na koji način se volonteri upisuju za dežurstvo, tko ih koordinira i s kakvim se preprekama susreću te kako ih rješavaju (eventualni nedolazak na dežurstvo, otkazivanje u zadnji tren, bolest volontera…)?

 

Na koji način superviziraju rad volontera? Dolazi li kod volontera do izgaranja ili pritiska zbog težih poziva te kako im pomažu u tom slučaju? Dolazi li do pada motivacije ako neko vrijeme nema poziva te kako to rješavaju? Osiguravaju li volonterima dodatne edukacije?

Na koji način superviziraju rad volontera? Dolazi li kod volontera do izgaranja ili pritiska zbog težih poziva te kako im pomažu u tom slučaju? Dolazi li do pada motivacije ako neko vrijeme nema poziva te kako to rješavaju? Osiguravaju li volonterima dodatne edukacije?

Na koji način nagrađuju svoje volontere? Na koji način iskomuniciraju s volonterom ako je nešto pogrešno učinio? Koliko često i na koji način provode evaluaciju rada volontera?

Koliko dugo volonteri otprilike ostaju u njihovoj organizaciji? Uključuju li se i u druge aktivnosti (promotivne, aktivističke)?

Za što sve angažiraju volontere (koje volonterske pozicije): je li to samo dežuranje na liniji pomoći ili imaju i nešto drugo?

Koji je opis potpore/podrške koju pružaju volonteri na liniji pomoći? Jesu li to samo neke općenite informacije i emocionalna podrška ili daju i psihološku i pravnu pomoć? Kako rješavaju situacije u kojima pozivatelji traže više nego volonteri smiju/mogu dati?

Kako se reklamiraju/oglašavaju/obavještavaju javnost o svojoj liniji i uslugama tj. kako “privlače” pozivatelje?

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda , a provodi ga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava u partnerstvu s Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“,Udrugom žena „NIT“ i Centrom za socijalnu skrb Bjelovar.