U okviru projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ održano je studijsko putovanje na Vrije Universiteit Amsterdam u kojem su sudjelovale nositeljice projekta Udruga LORI te partnerice projekta: Udruga PaRiter, SOS Rijeka i Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Svrha studijskog posjeta bila je stjecanje direktnih uvida u provedbu programa društveno korisnog učenja s daljnjim ciljem primjene znanja pri pokretanju novog kolegija o rodnoj ravnopravnosti i povezanim ljudskim pravima na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Dvodnevni studijski posjet uključivao je raznolik program te susrete s predstavnicima i predstavnicama Sveučilišta, studentima i studenticama, nastavnim i ostalim relevantnim stručnim osobljem uključenim u izvedbe kolegija koji se temelje na metodi društveno korisnog učenja.

Tijekom prvoga dana posjete govorilo se o konkretnom doprinosu koji se integriranjem spomenute metode učenja u kurikulume fakulteta i direktnim studenskim angažmanom ostvaruje u zajednici. CSL (engl. community service learning) koordinator pri Vrije Universiteit Amsterdam, gospodin Wim Haan, objasnio je primjenu ove metode u kontekstu spomenutog Sveučilišta koje je prepoznalo važnost djelovanja u zajednici i preuzimanja odgovornosti sveučilišta za relevantno reagiranje na probleme s kojima se lokalna zajednica susreće.

Skupina aktera uključena u društveno korisno učenje koja djeluje pri Vrije Universiteitu Amsterdam započela je sa zagovaranjem i integriranjem ove metode u obrazovni program na fakultetima još 2014. godine. Pretpostavka koja je iznesena tijekom studijskoga boravka jest da se faza pripreme za implementaciju određuje projektom u trajanju od pet godina, faza implementacije narednih pet, te da se po proteku obje faze može govoriti o visokom učilištu s implementiranim i funkcionalnim CSL programom.

Dosadašnjom metaanalizom pri sveučilištu-domaćinu utvrđeno je da dobrobit ove metode poučavanja leži prije svega u neposrednom kontaktu studentica i studenata s konkretnim zahtjevima i/ili problemima zajednice, kao u činjenici snažnog senzibiliziranja studentske i nastavničke grupe prema kako pojedinim društvenim skupinama, tako i specifičnim sklopovima tema i problema s kojima se u drugačije organiziranim procesima visokoškolske nastave ne bi nužno susreli. Tako su, primjerice, studenti i studentice putem kolegija usredotočeni na pitanja poput usamljenosti, digitalne nepismenosti, siromaštva. Metodološki, ovakvi kolegiji omogućuju studentima i studenticama kako učenje putem rada u grupi, tako i individualizirani i samostalni rad na rješavanju konkretnih zadataka koji posljedično dovode do vidljivih promjena. Upravo je potonje ono što studenti u evaluacijama kolegija ističu kao najveću osobnu vrijednost pohađanja ove vrste visokoškolskog programa.

Drugi dan posjete ukazao je na važnost suradnje zajednice i Sveučilišta kroz nekoliko primjera partnerstva s općinom Nieuw-West i organizacijom Vooruit, kao i rad s Međunarodnom pravnom klinikom. Iskustvo rada s projektnim timom HOOD podijelila je profesorica Marcelle Reneman, predavačica na Pravnom fakultetu pri Vrije Universiteitu Amsterdam, istaknuvši angažman studenta Pravnog fakulteta u radu u Pravnoj klinici koja je pokrenuta na Sveučilištu prije pet godina. Predstavljeno predavačko i koncepcijsko iskustvo rada sa studentima i studenticama poslužit će projektnom timu HOOD kao važna smjernica u osmišljavanju metodologije rada na Sveučilištu u Rijeci.

Iskustva predstavnika i predstavnica CSL-a pri Vrije Universiteitu Amsterdam kazuju kako je upravo društveno korisno učenje prilika za sveučilišta da se u zajednici predstave kao čimbenik promjene te da se s njome povežu nudeći konkretne programe, projekte i rješenja, tj. senzibilizirajući se na potrebe svoje neposredne sredine. Sveučilište u Rijeci već dugi niz godina razvija partnerske odnose s lokalnom, regionalnom te širom akademskom i neakademskom zajednicom u vidu prenošenja znanja i gradnje otvorenijeg društva. Projektom Humano obrazovanje – odgovorno društvo upravo se želi učvrstiti veza Sveučilišta u Rijeci i zajednice te studentima i studenticama riječkog Sveučilišta ponuditi mogućnost pohađanja onih kolegija putem koji će moći razviti kompetencije za praktičnu primjenu teorijskog znanja stečenog na Fakultetu kroz angažman u zajednici i organizacijama civilnog društva.

Projekt HOOD sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.055.472,40 kuna u trajanju od dvadeset i četiri mjeseca.

 Zajedno do fondova EU

Europski socijalni fond 

Operativni program – Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

Preuzeto : Centar za ženske studije .