Radnica ili samozaposlena majka koja doji dijete mlađe od godinu dana, tijekom rada u punom radnom vremenu, ima pravo na stanku za dojenje djeteta u trajanju od dva sata dnevno.

Radnica ili samozaposlena majka koja doji dijete, tijekom rada u punom radnom vremenu, ima pravo na stanku za dojenje djeteta u trajanju od dva sata dnevno, neovisno o tome koristi li zaposleni ili samozaposleni otac u isto vrijeme i za isto dijete jedno od prava iz ZRRP-a.

Pravo se može koristiti jednokratno ili dva puta u tijeku dana u trajanju od po sat vremena, a Zakon propisuje da se ovo pravo može koristiti do navršene 1. godine života djeteta.

Vrijeme korištenja stanke za dojenje ubraja se u radno vrijeme. No, naknada za te sate neće biti plaćena jednako kao ostali sati njenog rada, već žena ima pravo na naknadu plaće koja iznosi 100% proračunske osnovice (koja, podsjetimo, iznosi 441,44 EUR), preračunate na satnu osnovicu za mjesec za koji se obračunava osnovna naknada. Drugim riječima, to znači da će, pojednostavljeno rečeno, sati stanke za dojenje biti plaćeni kao da joj je mjesečna plaća 441,44 EUR – što će za majke koje imaju veću plaću od navedenog iznosa značiti određeni financijski gubitak u odnosu na redovnu plaću. Naknada se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a.

ZRRP ovo pravo, nažalost, veže za rad u punom radnom vremenu. To znači da ovo pravo prema trenutnom zakonskom uređenju ne mogu koristiti majke koje rade u nepunom radnom vremenu.

Radnica ili samozaposlena majka koja namjerava koristiti ovo pravo obvezna je o svojoj namjeri obavijestiti poslodavca i podnijeti zahtjev nadležnoj ustrojbenoj jedinici Zavoda najmanje 15 dana prije dana početka korištenja toga prava.  Rješenje o pravu na stanku i prestanku prava na stanku prije isteka razdoblja utvrđenog za korištenje tog prava Zavod donosi u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva odnosno prijave o promjeni i dostavlja ga radnici koja doji dijete i njezinu poslodavcu.