Na poziv Virovitičko-podravske županije i S.O.S. Virovitica, krajem ožujka održale smo u Virovitici seriju gostujućih predavanja i radionica na teme rodno uvjetovanog nasilja.

U petak 24.3. edukacija pod nazivom “Prevencija rodno uvjetovanog nasilja i zaštita žrtava” bila je namijenjena djelatnicama u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Prvo je predavanje održala naša Lorena Zec na teme Oblici rodno uvjetovanog nasilja s posebnim osvrtom na rjeđe prepoznate oblike nasilja te Trauma informirani pristup u radu sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja. Nakon pauze i osvježenja, susret je za taj dan zatvorila naša Iva Čatipović s predavanjem na temu Prava žrtava nasilja.

U četvrtak 30.3. edukacija “Prevencija rodno uvjetovanog nasilja u kontekstu rada s mladima” bila je namijenjena za djelatnice odgojno-obrazovnih ustanova. Predavanje i radionicu je najprije održala naša Iva Davorija na teme Oblici i prepoznavanje rodno uvjetovanog nasilja među mladima te Kako prevenirati rodno uvjetovano nasilje među mladima. Susret je nakon pauze zatvorila Iva Čatipović s predavanjem Postupanje u slučaju rodno uvjetovanog nasilju nad i među mladima.

Zahvaljujemo organizatoricama na pozivu. Ova regionalna povezivanja su važna i veselimo se budućim suradnjama.

Edukacije su održane u sklopu projekta “Centar za podršku savjetovanje i osnaživanje”, nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija, a partner je S.O.S. Virovitica. Projekt je financiran iz Euroskog socijalnog fonda.