U trenutnom sazivu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije, naša koordinatorica razvojnih aktivnosti i psihologinja Lorena Zec obnaša dužnost Predsjednice Povjerenstva.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova povjerenstva za ravnopravnost spolova nadležna su za osiguranje provedbe Zakona te jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb osnivaju i, sukladno predloženom programu rada, osiguravaju uvjete i sredstva za rad županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Zagreba s ciljem promicanja ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i provedbe Zakona i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova. U trenutnom sazivu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije, naša Lorena Zec obnaša dužnost Predsjednice Povjerenstva te tako ima priliku dodatno sudjelovati u osiguravanju što veće rodne ravnopravnosti u našoj lokalnoj i regionalnoj sredini. Kako Povjerenstvo ima savjetodavnu ulogu, kroz sjednice isto se obrađuju različite teme iz područja rodne ravnopravnosti te ljudskih i ženskih prava. Edukacijom i osnaživanjem člana i članica Povjerenstva te gošći sjednica, jača se mreža suradnika/ica za povećanje rodne ravnopravnosti te se pozitivno utječe na kvalitetu životu u našoj županiji. Uz navedeno, Povjerenstvo redovito obilježava važne datume kao što su nacionalni i međunarodni dani borbe protiv nasilja prema ženama te plasira u medije važne zaključke i teme kojima se bave članovi/ice.