Volonterke SOS telefona – grad Rijeka su se u nedjelju, 16.3.2014., udružile sa Socijalnom samoposlugom u prikupljanju hrane!

Hvala Socijalnoj samoposluzi, svim volonterkama te svima onima koji su donirali hranu za potrebite.

Zajedno – protiv svake nepravde!