Naziv radnog mjesta: Psihološka/i savjetnica/ik

Poslovi koje će osoba obavljati:
– izravni savjetodavni rad s korisnicima/cama (žrtvama obiteljskog, seksualnog i partnerskog nasilja)
– osmišljavanje i provedba različitih edukacija i radionica iz područja ljudskih prava, zaštite i podrške žrtvama nasilja, prevencije nasilja te osvještavanja o ovoj problematici
– sudjelovanje u razvoju programa udruge
– sudjelovanje u osmišljavanju i pisanju projektnih prijedloga i provedbi projektnih aktivnosti

Razina obrazovanja: dipl. psiholog/inja ili mag. psiholog/inja
Radno iskustvo: najmanje godinu dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit

Prijavi za natječaj kandidat/kinja mora priložiti sljedeće preslike dokumenata:
1) životopis
2) motivacijsko pismo
3) diploma o stečenoj stručnoj spremi
4) rješenje o priznatom pravu na obavljanje psihološke djelatnosti ili priznato pravo na obavljanje psihološke djelatnosti što će se utvrditi uvidom u imenik psihologa

Tražimo osobu koja je odgovorna i proaktivna te samostalna u radu. Udruga SOS Rijeka je feministička organizacija te njegujemo feministički pristup u radu sa osobama koje su proživjele nasilje.

Poželjno (ali ne i obavezno) bi bilo da nova osoba u SOSu ima:
– znanja i vještine potrebne za savjetodavni psihološki rad
– iskustvo u izravnom savjetodavnom radu (po mogućnosti sa žrtvama nasilja)
– završena ili upisana edukacija iz psihoterapije
– iskustvo rada u neprofitnom sektoru
– iskustvo u osmišljavanju i provedbi preventivnih i edukativnih programa za za djecu, mlade i/ili druge korisničke skupine
– edukacija i iskustvo u pisanju projektnih prijedloga i provedbi projekata
– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– vozačka dozvola B kategorije

Što nudimo:
– puno radno vrijeme
– dinamično radno mjesto
– superviziju prema potrebi
– odličan radni kolektiv
– mogućnost osobnog rasta i razvoja karijere kroz edukacije

Prijavi se do 13. veljače 2023. godine na centar@sos-rijeka.org