14. listopada 2014. u 16 sati u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta održano je predavanje na temu „Seksualno nasilje – predstojeći koraci i izazovi“. Predavanje je održala Maja Vukmanić-Rajter, socijalna pedagoginja i voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja te je dvadesetak prisutnih informirala o rodno uvjetovanom nasilju, njegovoj rasprostranjenosti, statistikama vezanih uz samo seksualno nasilje, o samom radu sa žrtvama seksualnog nasilja te edukacijama i radionicama kao alatima za prevenciju istoga.
Predavanje je održano u sklopu projekta „Edukacijom do znanja, suradnjom do promjena!“ kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a koji se odvija u partnerstvu sa Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava, SOS telefonom – grad Rijeka, Udrugom žena „Hera“, Centrom za žene „Adela“ i udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.
U sklopu projekta ostvarena je odlična suradnja s Informativnim centrom za prevenciju kriminaliteta te je na samom predavanju prezentaciju na temu „Kriminalističko istraživanje kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta“, održala Marijana Žunić, voditeljica Odjela maloljetničke delikvencije u Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj.
Predavanje je medijski popratio Novi list.

10151208_10152800048959931_4394389065021736587_n

10734216_10152800048934931_2198773246804186664_n

1932479_10152800048779931_3818181107056234229_n