Projektom „Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji“ doprinijet ćemo smanjenju nasilja u obitelji pružanjem pravovremene i kvalitetne besplatne psihološke i pravne pomoći žrtvama nasilja, osnažujući ih za ostvarivanje vlastitih prava. Također, javnim akcijama i edukacijom želimo doprinijeti većoj osviještenosti javnosti o problematici nasilja te jasnijoj osudi nasilja umjesto okrivljavanja žrtve.

Opći cilj programa je osigurati kvalitetnu, pravovremenu i sveobuhvatnu pomoć i podršku žrtvama nasilja u njihovim lokalnim sredinama te podići svjesnost javnosti o problematici nasilja u obitelji.

Specifični ciljevi su:

  1. Pružanje pravovremene i kvalitetne stručne pomoći za žrtve nasilja u obliku besplatnog psihološkog, psihijatrijskog i pravnog savjetovanja i zastupanja.
  2. Pružanje podrške pri smanjenju socijalne isključenosti žrtava nasilja kroz alternativne i inovativne načine uključivanja u društveni život i tržište rada
  3. Provedba aktivnosti osvještavanja i edukacije javnosti o problemu nasilja u obitelji i potrebi za učinkovitijom zaštitom žrtava
  4. Povećanje kvalitete pružene usluge kroz cjeloživotno obrazovanje, edukaciju i superviziju stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja

Glavni ciljevi programa su pružanje psihološke i pravne pomoći žrtvama nasilja te edukacija javnosti i stručnjaka.

  1. Psihološko savjetovanje žrtava nasilja u obitelji

Žrtvama nasilja u obitelji pružat će se besplatno psihološko savjetovanje i to uživo u sjedištu Udruge i na terenu te na području cijele Hrvatske putem dostupnih alata.

Radit će se na poboljšanju kvalitete psihološkog savjetovanja kroz razradu i implementaciju internog sustava vrednovanja rada od strane korisnica. Žrtvama nasilja će se omogućiti i primanje psihijatrijske pomoći po potrebi.

  1. Pravno savjetovanje žrtava nasilja u obitelji

Žrtvama nasilja u obitelji omogućit će se da dobiju pravni savjet, opću pravnu informaciju i ostale oblike primarne pravne pomoći osobno u Udruzi, na terenu u svojoj lokalnoj zajednici te na području cijele putem dostupnih alata. Također, radit će se na Poboljšanju kvalitete psihološkog savjetovanja žrtava nasilja u obitelji kroz razradu i implementaciju internog sustava vrednovanja rada od strane korisnica. Osim primarne pravne pomoći, žrtvama nasilja osigurat će se i besplatna odvjetnica za hitne slučajeve, u razdoblju dok postupak ostvarivanja prava na sekundarnu pravnu pomoć još uvijek traje.

  1. Aktivnosti osvještavanja i informiranja zajednice

Organizirat će se izložba „Komentari s komentarima“ kojom će se široj javnosti približiti problematika nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te će se prikazati trenutno stanje u društvu. Kroz program Sve[mi(r)] će se osvještavati i informirati zajednice o problemu nasilja nad ženama i to putem tri ciljne skupine – žene, stručnjake i muškarce. Javnim će se akcijama obilježiti važni datumi na kojima će sudjelovati članice i volonterke Udruge, same žrtve nasilja te javnost kako bi se radilo na povećanju osviještenosti o pitanjima nasilja, žrtava nasilja i ljudskim pravima.

Partneri na projektu su Udruga za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R.), Gradsko društvo Crvenog križa Delnice, Centar za socijalnu skrb Rijeka te Centar za socijalnu skrb Krk, a provodi se od prosinca 2019. do studenog 2020. godine.

Navedeni projekt sufinanciraju Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija te Mediterranean Women’s Fund.

Više informacija o programu i aktivnostima možete dobiti pozivom na broj telefona 051 211 888 ili putem e-maila centar@sos-rijeka.org