Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije kroz osiguravanje dostupnosti kvalitetne i pravovremene psihološke i primarne pravne pomoći žrtvama nasilja u njihovim lokalnim sredinama te podignuta svjesnost javnosti o problematici nasilja u obitelji.

Specifični ciljevi su:

  1. Omogućavanje pravovremene i kvalitetne stručne pomoći za žrtve nasilja u obliku besplatnog psihološkog i pravnog savjetovanja
  2. Smanjenje socijalne isključenosti žrtava nasilja kroz alternativne i inovativne načine uključivanja u društveni život
  3. Osvještavanje i edukacija  javnosti o problemu nasilja u obitelji i potrebi za učinkovitijom zaštitom žrtava

Glavni cilj programa je prevencija institucionalizacije kroz osiguravanje kvalitetne i pravovremene psihološke i pravne pomoći žrtvama nasilja u njihovim sredinama te podignuta svjesnost javnosti nasilju u obitelji. Navedeno će se ostvariti kroz:

  1. Savjetovanje i osnaživanje žrtava nasilja u obitelji

            1.1. Psihološko savjetovanje žrtava nasilja u obitelji: individualno, grupno, online

1.2. Pravno savjetovanje žrtava nasilja u obitelji: individualno, online

                         

U sklopu programa žrtvama nasilja u obitelji pružit će se besplatno psihološko i pravno savjetovanje. Obje vrste savjetovanja održavat će se uživo u sjedištu Udruge i na terenu te na području cijele Hrvatske preko telefona i putem online alata.

1.3. Prevencija institucionalizacije i smanjivanje socijalne isključivosti žrtava nasilja

                        1.3.1. Podrška pri uključivanju na tržište rada

                        1.3.2. Integracija korisnika/ca u aktivnosti i rad Udruge

Žrtve nasilja dobiti će individualiziranu podršku za uključivanje u tržište rada uz pomoć psihologinje i pravnice. Također, svi korisnici/ce bit će informirani o mogućnostima uključivanja u različite aktivnosti koje Udruga organizira, s ciljem integracije žrtava nasilja u zajednicu. Navedene aktivnosti bit će različitih tematika te će na njima sudjelovati članice i volonterke Udruge te javnost kako bi se spriječilo daljnje isključivanje žrtava iz zajednice.

1.4. Osiguravanje kvalitete savjetovanja žrtava nasilja u obitelji: edukacija, supervizija i intervizija, razvoj IT rješenja              

Posebna pozornost pridat će se povećanju kvalitete pruženih usluga kroz edukaciju, interviziju i superviziju zaposlenica i izradu posebne aplikacije za praćenje rada s korisnicima.

  1. Edukacija i osvještavanje javnosti o problematici nasilja i nasilja u obitelji: obilježavanja važnih datuma, edukacije i promocija

Obilježavat će se datumi značajni za podizanje svijesti o ljudskim pravima i pravima žrtava nasilja. Po jedna akcija održat će se i na Krku i u Gospiću. Održat će se više edukacija za različite javnosti radi povećanja osvještenosti o pitanjima nasilja, žrtava nasilja i ljudskim pravima. Kroz navedeno promovirat će se usluge Savjetovališta za korisnike/ce uz izradu edukativno/informativnih materijala koji će se dijeliti javnosti te postaviti na frekventna mjesta.