Osnovni cilj ovog projekta jest omogućavanje žrtvama svih oblika nasilja i drugim osjetljivim društvenim skupinama (osobama starije životne dobi, nezaposlenima, korisnicima prava iz sustava socijalne skrbi, pripadnicima nacionalnih manjina…), ali i drugim osobama s područja RH koje ispunjavaju Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći propisane uvjete, pristupa besplatnoj primarnoj pravnoj pomoći, uz zagarantiranu kvalitetu, sigurnost i povjerljivost.

Projekt će se provoditi kroz sljedeće skupine aktivnosti

Informiranje korisnika o njihovim pravima i načinu ostvarivanja istih

  • Pružanje besplatne primarne pravne pomoći

Žrtvama nasilja, pripadnicima drugih osjetljivih skupina i drugim osobama koje ispunjavaju Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći propisane uvjete bit će osigurano pružanje svih oblika besplatne primarne pravne pomoći za obiteljska i druga statusnopravna pitanja, zaštitu prava djece, prava žrtve vezano uz materijalno kazneno i prekršajno pravo, socijalno pravo (socijalna skrb, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prava za vrijeme nezaposlenosti), radno i antidiskriminacijsko pravo, nasljedna i druga imovinskopravna pitanja ako su neodvojivo povezana s nekim od navedenih područja.

U sjedištu Udruge bit će moguće svakodnevno zatražiti pravnu pomoć, a radi proširenja teritorijalne dostupnosti usluge u sklopu projekta dostupne su putem telefona, e-mail i drugih sredstava  informacijske i komunikacijske tehnologije te kroz suradnju s partnerima i suradnicima i na području cijele RH. Kroz partnerstvo s udrugom Domine sudjelovat ćemo i u osiguravanju pružanja, sveobuhvatnosti i kvalitete primarne besplatne pravne pomoći i na području Splitsko-dalmatinske županije.

  • Online savjetovalište

Na mrežnoj stranici udruge SOS Rijeka od 2016. godine funkcionira online savjetovalište, svrha kojega jest da što većem broju građana učini dostupnom besplatnu pravnu pomoć. Osim što nam se online putem moguće obratiti za savjetovanje, svrha je online savjetovališta da što većem broju građana pruži opće pravne informacije o za njih važnim temama. U online savjetovalištu objavljuju se, dakle, članci koji obrađuju pravna pitanja s kojima nam se građani najčešće obraćaju (pitanja vezana uz razvod braka i druga važna obiteljskopravna pitanja, mobbing, pokretanje kaznenog postupka i sl.). Na taj način postići će se da građani mogu pristupiti potrebnim im općim pravnim informacijama u slučajevima kad, iz bilo kojeg razloga, nisu u mogućnosti kontaktirati Udrugu. U pisanju članaka sudjeluju vanjski suradnici i volonteri pravnog tima (pod mentorstvom voditeljice projekta).

Podizanje svijesti o ljudskim pravima i dostupnim oblicima pravne pomoći kroz obilježavanje važnih datuma i osvještavanje javnosti o besplatnoj primarnoj pravnom pomoći kao ljudskom pravu.

Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskom udrugom za mirenje (HUM), Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu te udrugom Domine iz Splita. Trajanje projekta je od siječnja do prosinca 2020. godine, a financira ga Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Više informacija o programu i aktivnostima možete dobiti pozivom na broj telefona 051 211 888 ili putem e-maila centar@sos-rijeka.org