SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava kao organizacija nositeljica projekta „Unaprjeđenje kapaciteta ženskih organizacija za učinkovit menadžment volontera“ održala je radionicu za educiranje volonterki za rad u OCD-ima koji pružaju pomoć i podršku ženama koje su preživjele nasilje i diskriminaciju. Radionica se održala u Pakracu od 4. do 5. srpnja 2018. godine u sklopu 6. Volonterskog kampa Pakrac, a nosila je naziv “Volonterizam – aktivizam – solidarnost – empatija: važnost komuniciranja i slanja pozitivnih poruka”.

Neke od tema koje su se obrađivale na radionici bile su: ja-poruke, nasilje, osnove komuniciranja, slušanje te neverbalna komunikacija.

Poseban naglasak stavljen je na dežuranje na SOS liniji pomoći te vještinama i znanjima koja je potrebno steći za potrebe dežuranja na takvoj liniji.

Sljedećega dana radionicu o važnosti koordiniranih intervencija institucija i OCD-a u pružanju pomoći i podrške ženama koje su preživjele neki od oblika nasilja održale su Stela Šimić i Adriana Bego iz Centra za žene žrtve rata ROSA Zagreb.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda , a provodi ga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava u partnerstvu s Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“,Udrugom žena „NIT“ i Centrom za socijalnu skrb Bjelovar.