Telefon

Podrška

Suradnja

Nasilje je, bez obzira na oblik i situaciju u kojoj se pojavljuje, jedan od vodećih problema današnjice te predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava. Ono što je zajedničko svim oblicima nasilja je da su to namjerna ponašanja kojima se ugrožavaju ili vrijeđaju temeljna prava osoba – to je napad na fizički i psihički integritet i dostojanstvo druge osobe, grupe ljudi ili čitave zajednice, a može rezultirati ozljedom, smrću i/ili teškim psihološkim posljedicama. U nasilničkom odnosu, žrtva i nasilnik uvijek su u neravnopravnom odnosu te nasilnik pomoću moći, bilo statusne, fizičke nadmoći ili nekog drugog oblika superiornosti, žrtvi nanosi bol, fizičku i/ili psihičku. Prijetnja nasiljem također se smatra nasiljem. Ako se neki oblik nasilja veoma često ponavlja prema istoj osobi, onda kažemo da je to zlostavljanje.

Zlostavljanje žene razara i živote djece. Djeca izložena nasilju kod kuće pokazuju više stope različitih problema u ponašanju i koncentraciji u školi, agresije, ovisnosti, depresije i mnogih drugih pokazatelja traume u djetinjstvu.

Za nasilje je, bez obzira na oblik ili uzrok, uvijek kriv i odgovoran nasilnik, a ne žrtva.

Za detaljnije informacije što je sve moguće poduzeti u slučaju nasilja ili jednostavno žele li s nekim razgovarati, žrtve nasilja i osobe koje su zabrinute za svoje bližnje mogu nazvati SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava na broj 051/211 888 ili se javiti na pomoc@sos-rijeka.org

Vrste nasilja

Znakovi upozorenja

Što učiniti ako ste žrtva nasilja

Koje usluge psihološko savjetovalište nudi?

Savjetovalište udruge SOS Rijeka nudi besplatnu psihološku pomoć i podršku žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja. Podršku pružamo punoljetnim osobama, bez obzira na spol, rod ili vrijeme kada se nasilje dogodilo. Pružamo podršku i članovima obitelji te drugim bliskim ljudima osoba koje su preživjele navedene vrste nasilja.

Partnersko nasilje može se događati unutar braka ili izvanbračne zajednice (zato se ponekad naziva i obiteljsko nasilje) te unutar nekih drugih intimnih i bliskih partnerskih odnosa.

Osim psihološkog savjetovanja i podrške, prema dogovoru i mogućnostima – možemo vam pružiti podršku pri prijavi nasilja institucijama te kroz sve procese koji slijede nakon toga.

Kome je savjetovalište namijenjeno?

Naše psihološko savjetovalište namijenjeno je punoljetnim osobama koje su doživjele nasilje u partnerskom odnosu te onima koje su doživjele seksualno nasilje, bez obzira na počinitelja istog. Nevažno je kada ste doživjeli nasilje, nedavno ili možda u djetinjstvu, od strane bliske ili od strane nepoznate osobe, tu smo da vam pružimo podršku.

Tko u savjetovalištu pruža podršku?

U Savjetovalištu podršku pružaju educirana psihologinja i stručnjakinja u području rada s osobama koje su doživjele traumu seksualnog i/ili partnerskog nasilja.

U svom radu vodimo se feminističkim vrijednostima i principima rada uz individualiziran pristup svakoj osobi te pružamo podršku kako bi se osoba osnažila za ostvarivanje vlastitih ishoda.

Feministički principi rada, između ostalog, donose:

– vjerovanje u iskustva osobe

– stvaranje povjerljive i sigurne okoline

– pružanje podrške

– osnaživanje i jačanje žena

– ne donošenje odluka u njeno ime, ne nametanje rješenja

– informiranje o mogućnostima i činjenicama vezanima uz nasilje

Kako dobiti besplatnu psihološku podršku?

Svoj termin za razgovor sa savjetodavateljicom možete dobiti na 051/211-888 ili pomoc@sos-rijeka.org ili nam se javite preko društvenih mreža. S obzirom na popunjenost Savjetovališta, važno je da termin svog razgovora rezervirate unaprijed, trudimo se biti što više fleksibilne kako bi vam omogućile da dođete na razgovor tada kada vam najviše odgovara.