Završile smo s prvom godinom provedbe projekta Život nakon – reintegracija žrtava rodno uvjetovanog nasilja! No, prije nego prođemo kroz aktivnosti, najprije da ukratko podsjetimo o kakvom projektu se radi.

Iz našeg višegodišnjeg iskustva rada sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, uvidjele smo kako postoji značajna potreba za podrškom u trenucima kada žena izađe iz nasilnog odnosa i/ili napusti sklonište. Često se događa da dođe vrijeme za odlazak iz skloništa/osamostaljivanje, a čitav niz egzistencijalno važnih pitanja još uvijek nije riješen ili nije riješen u potpunosti, poput razvoda, uređenja roditeljske skrbi, pronalaska i zadržavanja posla, smještaja, organizacije vrtićke (ili druge) skrbi za djecu itd.

Uslijed zahtjevnosti takve situacije, psihičkog i emocionalnog tereta koji ona donosi te nedostatka pomoći i potpore, a često i ekonomske nesamostalnosti, žene se često osjećaju kao da nemaju izbora nego vratiti se počinitelju nasilja. I upravo zbog toga je nastao ovaj projekt kako bismo ženama u kritičnim trenucima pružile dodatnu podršku da sigurno nastave život nakon nasilja.

I upravo iz tog razloga, u prvoj godini provedbe projekta smo:

  • U sklopu integracijskog programa osigurale podršku ženama pri uključivanju na tržište rada i ostanak u zaposlenju, pružale podršku u komunikaciji s institucijama i ostvarivanju prava, emocionalnu podršku  u nošenju s izazovima odlaska iz nasilja/izlaska iz skloništa, održavale susrete u sklopu naše Ženske kružnice te uvele novu volontersku poziciju.
  • U sklopu zagovaračkih aktivnosti i praćenja javnih politika sudjelovale na sjednicama Povjerenstva za ravnopravnost spolova PGŽ, u pisanju izvještaja Pučke pravobraniteljice, u otvorenim e-savjetovanjima te izlagale preporuke GREVIO odbora za implementaciju tzv. Istanbulske konvencije na raznim javnim događanjima i radnim tijelima ministarstava.
  • U sklopu aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka/inja za rad sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja sudjelovale na edukacijama te održale intervizijski sastanak sa Skloništem udruge IRIS Bjelovar.
  • U sklopu aktivnosti podizanja svijesti i informiranja javnosti radile na pripremi kampanje u sklopu naše Čačkalice, izradile informativne letke i mape s motivacijskim porukama te obilježile datume značajne za borbu protiv nasilja i zaštitu ljudskih prava.

Sada nam slijedi druga godina provedbe u kojoj nastavljamo sa svim aktivnostima i našom borbom da ženama osiguramo uvjete da sigurno nastave svoj život nakon nasilja.

U slučaju da vam treba naša podrška, slobodno nam se javite na 051 211 888, mailom na pomoc@sos-rijeka.org ili na naše profile na Instagramu ili Facebooku.

Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.