Project Description

Naziv projekta: Život nakon nasilja – reintegracija žrtava nasilja u obitelji po izlasku iz skloništa

Cilj projekta: Opći cilj programa je doprinos sprječavanju (re)institucionalizacije i socijalne isključenosti žrtava obiteljskog nasilja kroz osiguravanje veće dostupnosti i kvalitete integracijskih usluga te podignutu svjesnost i senzibilnost javnosti o problematici nasilja u obitelji.

Specifični ciljevi su:

 1. Omogućavanje pristupa sveobuhvatnom i kvalitetnom integracijskom programu za žrtve nasilja u obitelji po izlasku iz skloništa/nasilnog odnosa (odnosno, pristup psihosocijalnom, pravnom savjetovanju te podršci pri zapošljavanju i ostvarivanju socijalnih prava)

 2. Razvoj suradnje i kapaciteta organizacija civilnog društva i drugih organizacija s područja Republike Hrvatske koje pružaju smještaj i/ili pomoć žrtvama nasilja

 3. Osvještavanje i edukacija javnosti; javno zagovaranje i komunikacija s relevantnim dionicima o problemu nasilja u obitelji i potrebi za učinkovitijom zaštitom žrtava

Trajanje: 1.6.2020. – 31.5.2023.

Opis projekta i projektne aktivnosti:

Sveobuhvatnim paketom aktivnosti, uključujući: psihosocijalnu/pravnu pomoć, podršku pri ostvarenju socijalnih prava i pomoć pri zapošljavanju, doprinijet će se kvalitetnoj reintegraciji žena koje su preživjele obiteljsko nasilje.

S ciljem informiranja, senzibilizacije šire javnosti i relevantnih dionika te povećanja kvalitete rada, program predviđa i medijsku kampanju, superviziju, stručne suradnje te izradu integracijskog priručnika.

Aktivnosti su podijeljenje u 4 skupine:

 1. Integracijske aktivnosti (psihosocijalno i pravno savjetovanje, podrška pri uključivanju u tržište rada, integracijske aktivnosti)

 2. Edukacija, intervizija i supervizija stručnjaka za rad sa žrtvama nasilja

 3. Osvještavanje javnosti i javno zagovaranje (kroz organizaciju i provedbu stručne konferencije, medijske kampanje i kroz javnozagovaračke aktivnosti)

 4. Upravljanje programom

Nositelj: SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Partneri: Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „IRIS“ Bjelovar, Dom za žrtve obiteljskog nasilja ˝Utočište Sv. Nikola˝ (Varaždin), Dom za žrtve obiteljskog nasilja “Sigurna kuća” (Čakovec), Centar za socijalnu skrb Krk

Vrijednost projekta: 180.000,00 kn godišnje

Program iz kojeg se financira: Trogodišnji programi za razdoblje 2020. do 2023. godine „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge”  

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Osoba za kontakt: Iva Čatipović, Koordinatorica i savjetnica za pravna pitanja, iva.catipovic@sos-rijeka.org

Preuzmite priručnik Život nakon nasilja

Vijesti o projektu

 • Categories: Život nakon nasiljaPublished On: 16 ožujka, 2023
 • Categories: Snažne, Život nakon nasiljaPublished On: 20 rujna, 2022
 • Categories: Psihološki kutak, Život nakon nasiljaPublished On: 1 lipnja, 2022
 • Categories: Nekategorizirano, Psihološki kutak, Život nakon nasiljaPublished On: 4 svibnja, 2022
 • Categories: Nekategorizirano, Psihološki kutak, Život nakon nasiljaPublished On: 29 ožujka, 2022
 • Categories: Nekategorizirano, Psihološki kutak, Život nakon nasiljaPublished On: 29 ožujka, 2022