Project Description

Život nakon nasilja – reintegracija žrtava rodno uvjetovanog nasilja

Ciljevi programa

Opći cilj programa je doprinos sprječavanju socijalne isključenosti žrtava rodno uvjetovanog nasilja kroz osiguravanje veće dostupnosti i kvalitete integracijskih usluga, praćenja javnih politika, jačanja kapaciteta dionika i osvještavanja javnosti. Specifični ciljevi su: 1) Dostupnost sveobuhvatnog i kvalitetnog integracijskom programa za žrtve nasilja po izlasku iz skloništa/nasilnog odnosa s ciljem njihova osnaživanja, podrške, praćenja i motiviranja za ulazak u svijet rada; 2) Prevencija institucionalizacije žrtava rodno uvjetovanog nasilja kroz praćenje provedbe preporuka Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji; 3) Razvoj suradnje i kapaciteta dionika prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja – organizacija civilnog društva, skloništa, HZZ-a i centara za socijalnu skrb – s ciljem pružanja sveobuhvatnijeg odgovora na potrebe žrtava; 4) Podizanje svijesti općeg građanstva o problematici rodno uvjetovanog nasilja i potrebama žrtava kroz kampanju i suradnju s medijima.

Opis projekta

U tijeku je drugi ciklus provedbe programa “Život nakon nasilja”. U praksi nerijetko vidimo da problemi žrtava nasilja ne završavaju izlaskom iz nasilnog odnosa. Često se događa da nakon izlaska iz skloništa/nasilnog odnosa, niz egzistencijalno važnih pitanja još uvijek nije riješen, poput razvoda, uređenja roditeljske skrbi, susreta i viđanja djeteta, uzdržavanja, diobe bračne stečevine, raznih sudskih postupaka koji se vode povodom nasilnog ponašanja (bivšeg) partnera – koje nekad još uvijek traje – uključivanja na tržište rada, što može značiti i pronalazak i zadržavanje posla, organizacija vrtićke (ili druge) skrbi za djecu, ostvarivanje prava na dječji doplatak i slično. Uslijed zahtjevnosti takve situacije, psihičkog i emotivnog tereta koji ona donosi te nedostatka pomoći i potpore te nekada i ekonomske ovisnosti, žene se često osjećaju kao da nemaju izbora nego vratiti se partneru-nasilniku. Ovim programom doprinosimo upravo rješavanju navedenih problema: osiguravamo ženama da po odlasku iz nasilnog odnosa i nakon izlaska iz sigurne kuće/skloništa imaju na raspolaganju kontinuiranu stručnu pomoć i podršku te praćenje pri procesu integracije. “Životom nakon nasilja” aktivno pridonosimo sprječavanju socijalne isključenosti žrtava rodno uvjetovanog nasilja kroz osiguravanje veće dostupnosti i kvalitete integracijskih usluga, praćenja javnih politika, jačanja kapaciteta raznih dionika i osvještavanja javnosti.

Projektne aktivnosti:

  1. Integracijski program koji uključuje podršku pri uključivanju na tržište rada, ostanak u zaposlenju ili uključivanje u obrazovanje, osnaživanje i emocionalnu podršku osoba koje su preživjele nasilje, pratnju na institucije i pomoć u komunikaciji s istima te aktivnosti slobodnog vremena u Udruzi.
  2. Zagovaračke aktivnosti, od kojih se ističe praćenje implementacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
  3. Jačanje kapaciteta raznih stručnjaka_inja kroz umrežavanje, intervizije i razmjenu iskustava.
  4. Aktivnosti podizanja svijesti usmjerene općoj javnosti, što uključuje kampanju Čačkalica o potrebama osoba koje su preživjele nasilje i suradnju s medijima.

Nositelj programa je SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, a partnerske organizacije Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Rijeka te Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris“ Bjelovar.

Osoba za kontakt: Mia Mudri, koordinatorica razvojnih aktivnosti i psihologinja, mia.mudri@sos-rijeka.org

Program se provodi od 2023. do 2025. godine.

Program s 25.000,00 EUR u 2023. i 2024. godini financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike preko Natječaja za prijavu trogodišnjih programa organizacija civilnog društva koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga“.

Preuzmite priručnik Život nakon nasilja

Vijesti o projektu

  • Categories: Život nakon nasiljaPublished On: 16 ožujka, 2023
  • Categories: Snažne, Život nakon nasiljaPublished On: 20 rujna, 2022
  • Categories: Psihološki kutak, Život nakon nasiljaPublished On: 1 lipnja, 2022
  • Categories: Nekategorizirano, Psihološki kutak, Život nakon nasiljaPublished On: 4 svibnja, 2022
  • Categories: Nekategorizirano, Psihološki kutak, Život nakon nasiljaPublished On: 29 ožujka, 2022
  • Categories: Nekategorizirano, Psihološki kutak, Život nakon nasiljaPublished On: 29 ožujka, 2022