Unaprjeđenje kapaciteta ženskih organizacija za učinkovit menadžment volontera2022-02-03T21:03:49+01:00

Project Description

ENGLISH

Projekt provodi SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava u partnerstvu s Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“,Udrugom žena „NIT“ i Centrom za socijalnu skrb Bjelovar.

Kratki opis projekta

Projekt je usmjeren na unaprjeđenje kapaciteta OCD-a i institucija za učinkovit menadžment volontera što će doprinijeti kvaliteti pružanja pomoć i podrške ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju.

Naime, nasilje prema ženama je rodno utemeljeno i predstavlja globalni društveni problem. Hrvatska ima usklađeno zakonodavstvo s EU, ali postoje problemi u provedbi. Prema statističkim pokazateljima MDOMSP i DZS evidentan je sve veći pritisak na institucijske kapacitete i potražnju za uslugama. Socijalne usluge su najčešće nejednako razvijene i regionalno dostupne. Stoga je preporuka VE i Vlade RH da se dodatnim osnaživanjem pružatelja socijalnih usluga i razvijanjem usluga na lokalnim razinama posebno u OCD-ima, u kojima osobna interakcija pružatelja i korisnika ima ključnu ulogu te unaprjeđivanjem međusektorske suradnje, pridonese socijalnoj uključenosti marginaliziranih i socijalno osjetljivih skupina. Zbog gospodarske krize u državi i nedostatnog financiranja koje dovodi do nesigurnosti i utječe na održivost programa većine OCD-a koje pružaju socijalne usluge, OCD-i se sve više oslanjaju na volonterski rad i ulažu napore da uključe volontere u svoje aktivnosti. Udio volonterskog rada u OCD-ima postaje sve veći. S druge strane koordinacija volonterskog rada zahtijeva određene kapacitete i sustav praćenja koji OCD-i zbog manjka financijskih sredstava često nisu u mogućnosti učinkovito osigurati i provesti iako je poznato da je učinkovita organizacija volonterskih aktivnosti jedan od važnih motivacijskih čimbenika kod volontera.

Ciljane skupine ovog projekta su:

  1. ciljana skupina su partnerske organizacije koje angažiraju volontere u pružanju pomoći i podrške ženama koje su preživjele nasilje i diskriminaciju i predstavnice Centra za socijalnu skrb Bjelovar koje će ojačati kapacitete za menadžment i koordinaciju volontera te za pružanje pomoći i podrške ženama koje su preživjele nasilje i diskriminaciju.
  2. ciljana skupina su volonterke koje će bit educirane za rad u OCD-ima za pružanje pomoći i podrške ženama koje su preživjele nasilje i diskriminaciju te će biti uključene u rad organizacija.
  3. ciljana skupina su predstavnici institucija, drugih dionika i građanstva kojima će se pružiti informacije o mogućnostima volontiranja u partnerskim organizacijama.

Ciljevi i očekivani rezultati

Cilj projekta je unaprjeđenje kapaciteta OCD-a i institucija na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Grada Zagreba, Ličko-senjske, Požeško-slavonske i Primorsko-goranske županije za menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete pružanja pomoći i podrške ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju. Aktivnosti projekta usmjerene su na edukacije za predstavnice partnerskih organizacija i volonterke za menadžment volontera te za pružanje pomoći i podrške ženama kao i na promotivne aktivnosti o mogućnostima volontiranja u OCD-ima koje pružaju pomoć i podršku ženama.

Provedbom projekta partnerske organizacije će se osnažiti za provedbu učinkovitog menadžmenta volontera što će doprinijeti njihovoj održivosti kao i održivosti i kvaliteti programa koji provode. Partnerske organizacije djeluju u različitim područjima Hrvatske te nisu jednako razvijene između ostalog i zbog regionalnih razlika. Također će se razmijeniti iskustva i znanja te unaprijediti suradnja s centrom za socijalnu skrb koji predstavlja važnu kariku u osiguranju učinkovite pomoći ženama žrtvama nasilja. Promocija volonterstva i poticanje na društveni aktivizam koja će se provoditi tijekom trajanja projekta doprinijeti će pojačanom sudjelovanju građana u društvenom životu, stvaranju lokalnih mreža i stvaranju osjećaja odgovornosti za rješavanje problema koji postoje u zajednicama. Osim koristi za društvo u cjelini, volontiranje ima i cijeli niz pozitivnih učinaka na pojedinca tako što pomaže u razvijanju i usavršavanju određenih vještina, stjecanju samopouzdanja i samopoštovanja, kako bi postali obučeni i spremni za raznolike mogućnosti zaposlenja.

Ostale informacije

NOVOSTI

Budite u toku, s nama

306, 2024

Međunarodni dan roditelja

Međunarodni dan roditelja obilježavamo svake godine  1. lipnja, od 2012. godine kada je kao takav proglašen od strane UN-a. Obilježavamo ga u čast svim oblicima roditeljstva i svim roditeljima, koji ulažu u odgoj i Pročitaj više...

1505, 2024

Međunarodni dan obitelji (15. svibanj)

Obilježavanjem ovog dana nastoji se istaknuti važnost obitelji kao osnovne zajednice u svim društvima diljem svijeta. Ovaj nam dan pruža priliku za promicanje svijesti o pitanjima koja se odnose na značaj obitelji u životima svakoga od Pročitaj više...

Skip to content