Project Description

Naziv projekta:

SNAŽNE – aktivna podrška jednoroditeljskim obiteljima

Cilj projekta:

Osnaživanje jednoroditeljskih obitelji uz poboljšanje razumijevanja njihovih potreba te položaja na tržištu rada i zajednici kroz informiranje roditelja i poslodavaca o pravima vezanim uz roditeljstvo, savjetovanje (psihološko i pravno), jačanje roditeljskih kompetencija i aktivnosti osvještavanja.

Trajanje:

1.9.2022. do 31.8.2023.

Opis projekta i projektne aktivnosti:

Projekt se provodi kroz sljedeće skupine aktivnosti:

1. Informiranje roditelja i poslodavaca o pravima vezanima uz roditeljstvo (Predavanja za roditelje o pravima vezanim uz trudnoću, rođenje djeteta i prava iz radnog odnosa, s naglaskom na prava u jednoroditeljskim obiteljima; Newsletter za poslodavce; Izrada informativnog priručnika o pravima trudnica, rodilja i roditelja.

2. Pružanje stručne podrške jednoroditeljskim obiteljima u obliku besplatnog pravnog informiranja i savjetovanja te psihološke podrške.

3. Jačanje roditeljskih kompetencija te poticanje međusobne podrške jednoroditeljskih obitelji (Organizacija i održavanje ciklusa radionica „Rastimo zajedno“.

4. Povećanje svijesti javnosti o pravima i potrebama jednoroditeljskih obitelji (Obilježavanje datuma značajnih za jednoroditeljske obitelji; Zagovaranje zakonskih izmjena i/ili upoznavanje javnosti s istima; Promotivne aktivnosti)

Nositelj:

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Partneri:

Udruga CESI, Udruga Za zdravo i sretno djetinjstvo

Vrijednost projekta:

90.000,00 kn

Program iz kojeg se financira:

Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu

Nadležno tijelo:

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Osoba za kontakt:

Iva Čatipović, Koordinatorica i savjetnica za pravna pitanja, iva.catipovic@sos-rijeka.org

Vijesti o projektu

  • Categories: Prava trudnica, rodilja i roditelja, SnažnePublished On: 27 lipnja, 2023
  • Categories: Članci, SnažnePublished On: 1 lipnja, 2023
  • Categories: Prava trudnica, rodilja i roditelja, SnažnePublished On: 29 svibnja, 2023
  • Categories: Članci, SnažnePublished On: 15 svibnja, 2023
  • Categories: Članci, SnažnePublished On: 14 svibnja, 2023
  • Categories: SnažnePublished On: 24 travnja, 2023
  • Categories: SnažnePublished On: 30 ožujka, 2023
  • Categories: SnažnePublished On: 23 veljače, 2023
  • Categories: SnažnePublished On: 29 rujna, 2022
  • Categories: Snažne, Život nakon nasiljaPublished On: 20 rujna, 2022