Project Description

Naziv projekta: Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji

Cilj projekta: Osigurati žrtvama obiteljskog nasilja u Primorsko-goranskoj županiji adekvatan pristup individualnoj besplatnoj primarnoj pravnoj pomoći te adekvatan pristup besplatnoj individualnoj psihološkoj potpori i pomoći uz zagarantiranu sigurnost, povjerljivost i anonimnost. Organizirati javne akcije i manifestacije te posebno osmišljene volonterske aktivnosti na području Primorsko-goranske županije.

Trajanje: 1. siječnja 2021. – 31. prosinca 2021.

Opis projekta i projektne aktivnosti: Okosnica ovog projekta jest pružanje besplatne psihološke i pravne pomoći svim žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja – bez obzira na dob i spol. Osim projektnih aktivnosti kroz koje će se korisnicima pružati besplatna pravna i psihološka pomoć, u projektu predviđamo i aktivnosti osvještavanja i senzibilizacije javnosti o problematici nasilja.

Projektne aktivnosti podijeljene su u tri skupine aktivnosti:

1. Pravna i psihološka podrška žrtvama obiteljskog nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama

2. Podizanje razine svijesti u javnosti o problematici obiteljskog nasilja i promocija kulture nenasilja

3. Upravljanje projektom

Nositelj: SOS Rijeka – centar za nenasilje i  ljudska prava

Partneri: Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka (U.Z.O.R.) i Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter

Vrijednost projekta: 40.000 kuna

Program iz kojeg se financira: Projekti iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2021.

Nadležno tijelo: Primorsko-goranska županija

Osoba za kontakt: Lorena Zec, Koordinatorica razvojnih aktivnosti i psihologinja, lorena.zec@sos-rijeka.org

Vijesti o projektu