Project Description


Naziv projekta:

Podrška osobama koje su preživjele seksualno nasilje – jačanje novih centara za podršku

Cilj projekta:

Opći cilj programa je osigurati dostupnu, pravovremenu, kvalitetnu, i sveobuhvatnu pomoć i podršku žrtvama seksualnog nasilja te podići svjesnost javnosti o problematici seksualnog nasilja i uznemiravanja.

Specifični ciljevi su:

  1. Pružanje pravovremene i kvalitetne stručne podrške za žrtve seksualnog nasilja u obliku besplatne psihološke, pravne i ostalih oblika pomoći (kao što su pratnje na institucije i pomoć u komunikaciji s institucijama, emocionalna podrška, krizne intervencije)

  2. Podizanje razine svijesti i informiranosti javnosti o oblicima i problematici seksualnog nasilja te podizanje razine svijesti i znanja samih žrtava o njihovim pravima

  3. Povećanje kvalitete pružene usluge kroz cjeloživotno obrazovanje, edukaciju i superviziju širokog spektra stručnjaka koji rade sa žrtvama seksualnog nasilja

Trajanje:

01. 01. 2022. – 31. 12. 2022.

Opis projekta i projektne aktivnosti:

Svrha projekta je osiguravanje dostupne, pravovremene, kvalitetne i sveobuhvatne podrške žrtvama seksualnog nasilja kroz izravan rad sa žrtvama. Također, projektom će se podići svjesnost javnosti o problematici seksualnog nasilja i uznemiravanja te razina upoznatosti samih žrtava o pravima koja im pripadaju.

Projektne aktivnosti grupirane su u sljedeće skupine (koje se sastoje od više podaktivnosti):

  1. Psihosocijalno savjetovanje i podrška, što obuhvaća kontinuirano pružanje psihološkog savjetovanja za žrtve i/ili članove njihovih obitelji i druge bliske osobe; psihoterapijski rad sa žrtvama s kojima će za to postojali pretpostavke, ali i širok spektar ostalih oblika pomoći koji su se u dosadašnjoj praksu pokazale potrebnima – primjerice, pratnje prilikom prijavljivanja nasilja, davanje iskaza i obavljanja drugih radnji pred institucijama, emocionalna podrška. Kao poseban inovativni oblik podrške, ističemo integrativnu aktivnost joge za korisnice, koju će voditi posebno educirana volonterka.

  2. Pravna pomoć, koja obuhvaća besplatnu primarnu pravnu pomoć od strane savjetodavateljce pravnice zaposlene u udruzi i dodatno (kada je to nužno i adekvatno odvjetničko zastupanje ne može se osigurati na drugi način) odvjetničku podršku.

  3. Povećanje znanja i vještina osoba koje rade/dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja. Radi povećanja i unaprjeđenja specifičnih potrebnih znanja i vještina, kroz projekt će se provoditi supervizije i intervizije zaposlenica Savjetovališta, kao i edukacija za njih, ali i predstavnike drugih organizacija/institucija koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja.

  4. Povećanje razine osviještenosti i informiranosti o seksualnom nasilju i pravima žrtve kroz set stručnih radijskih emisija usmjerenih na podizanje razine svijesti i informiranosti o seksualnom nasilju.

  5. Unapređenje međuresorne suradnje. U svrhu jačanja suradnje i planiranja zajedničkih aktivnosti i unapređenja položaja žrtava seksualnog nasilja, održati ćemo sastanke i zajendnička planiranja s predstavnicima relevantnih institucija/organizacija s riječkog područja.

Nositelj:

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Partneri:

Centar za socijalnu skrb Rijeka
udruga Ri Rock
Udruga Domine – organizacija za promicanje ženskih prava
Udruga Ženska soba
Sveučilište u Rijeci

Vrijednost projekta:

150.000,00 kuna

Program iz kojeg se financira:

Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu – Naziv prioritetnog područja: 2. Usluga savjetovališta za žrtve seksualnog nasilja

Nadležno tijelo:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Osoba za kontakt:

Lorena Zec, Koordinatorica razvojnih aktivnosti i psihologinja, lorena.zec@sos-rijeka.org

Vijesti o projektu