Project Description

Podrška osobama koje su preživjele seksualno nasilje – jačanje novih centara za podršku

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je osigurati dostupnu, pravovremenu, kvalitetnu i sveobuhvatnu podršku žrtvama seksualnog nasilja te podići svjesnost javnosti o problematici seksualnog nasilja i uznemiravanja, prvenstveno kroz djelovanje Savjetovališta za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja udruge SOS Rijeka. Specifični ciljevi su: 1) Pružanje pravovremene i kvalitetne stručne podrške za žrtve seksualnog nasilja u obliku besplatne psihološke, primarne pravne i ostalih oblika pomoći; 2) Povećanje kvalitete usluga za žrtve seksualnog nasilja kroz cjeloživotno obrazovanje, edukaciju i superviziju stručnjaka koji rade sa žrtvama seksualnog nasilja; 3) Podizanje razine svijesti i informiranosti javnosti o problematici seksualnog nasilja, s posebnim naglaskom na studentsku populaciju.

Opis projekta

Prije nekoliko godina, udruga SOS Rijeka odlučila se za strateški zaokret prema radu sa žrtvama seksualnog nasilja. Trenutno smo jedina udruga u Primorsko-goranskoj županiji specijalizirana za rad s ovom korisničkom skupinom. 2022. godine prvi puta ostvarujemo financiranje za rad s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, upravo kroz ovaj projekt. Svrha projekta je osiguravanje dostupne, pravovremene, kvalitetne i sveobuhvatne podrške žrtvama seksualnog nasilja kroz izravan rad s korisničkom skupinom u našem Savjetovalištu za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja.

Projektne aktivnosti:

  1. Psihosocijalno savjetovanje i podrška, što obuhvaća kontinuirano pružanje psihološkog savjetovanja za žrtve i/ili članove njihovih obitelji i druge bliske osobe; psihoterapijski rad sa žrtvama s kojima će za to postojali pretpostavke, ali i širok spektar ostalih oblika pomoći koji su se u dosadašnjoj praksi pokazali potrebnima – primjerice, pratnje prilikom prijavljivanja nasilja, davanje iskaza i obavljanja drugih radnji pred institucijama.
  2. Pravna pomoć, koja obuhvaća besplatnu primarnu pravnu pomoć od strane pravnice zaposlene u Udruzi i dodatno (kada je to nužno i adekvatno) odvjetničku podršku.
  3. Povećanje znanja i vještina osoba koje rade/dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja te stručne javnosti. Radi povećanja i unaprjeđenja specifičnih potrebnih znanja i vještina, kroz projekt će se provoditi supervizije i intervizije radnica Savjetovališta, kao i edukacija za njih, ali i predstavnike drugih organizacija/institucija koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja ili kroz svoj rad dolaze u doticaj s potencijalnim žrtvama te studentske populacije – budućih stručnjaka/inja s ranjivim skupinama.

Nositelj projekta je SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, a partnerska organizacija udruga Domine.

Osoba za kontakt: Mia Mudri, koordinatorica razvojnih aktivnosti i psihologinja, mia.mudri@sos-rijeka.org

Projekt se provodi u 2022. i 2023. godini.

Projekt u 2023. godini s 25.000,00 EUR financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike preko Natječaja za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

Vijesti o projektu

  • Categories: Podrška osobama koje su preživjele seksualno nasiljePublished On: 13 prosinca, 2023