Project Description

Ljubav voli, a ne boli

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je podići svijest i smanjiti pojavnost svih oblika nasilja u partnerskim odnosima mladih, kroz ciklus preventivnih radionica s mladima, educiranje osoba koje rade s mladima te izravnim radom s mladim žrtvama nasilja. Specifični ciljevi su: 1) prevenirati nasilje u partnerskim odnosima mladih kroz edukaciju, informiranje i osnaživanje; 2) ojačati podršku mladima kroz edukaciju i osnaživanje dionika njihovog odgoja i obrazovanja (roditelji, stručni suradnici i drugi); 3) osigurati kvalitetnu i stručnu psihološku i pravnu podršku i pomoć mladim žrtvama partnerskog i seksualnog nasilja i/ili njihovim roditeljima.

Opis projekta

Kroz dugogodišnji rad udruge SOS Rijeka uvidjele smo da je rad s osobama koje su preživjele nasilje na neki način ‘gašenje požara’ te da stvarna promjena dolazi od sustavnog preventivnog rada u zajednici, u prvom redu s mladima i dionicima njihova odgoja i obrazovanja. Iz tog razloga, započele smo provedbu projekta “Ljubav voli, a ne boli” 2014. godine. Zadnjih nekoliko godina, sve više jača naša suradnja s odgojno-obrazovnim institucijama, naročito sa srednjim školama koje se učestalo javljaju s upitima za suradnju. Naš preventivni rad s mladima ulaganje je u zdravije, osvještenije i ravnopravnije društvo – društvo nenasilja.

Projektne aktivnosti:

  1. Savjetovanje mladih (18-30 godina) i/ili njihovih roditelja u sklopu Savjetovališta za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja osobama koje su preživjele nasilje omogućava besplatno, anonimno i stručno primarno pravno i psihološko savjetovanje.
  2. Preventivne radionice „Ljubav voli, a ne boli“ za srednjoškolce/ke tematiziraju rodne stereotipe i predrasude, nasilje i ljubav, progovaraju o elementima zdravog partnerskog odnosa i potiču samopouzdanje i asertivnost.
  3. Tematski roditeljski sastanci u srednjim školama prostor su gdje zajednički promišljamo o uspostavljanju uspješnog odnosa sa srednjoškolcima, prepoznavanju znakova nasilja i pružanju adekvatne podrške.

Nositelj projekta je SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, a partnerska organizacija Prva riječka hrvatska gimnazija.

Osoba za kontakt: Iva Davorija, koordinatorica preventivno-edukativnih programa, iva.davorija@sos-rijeka.org

Projekt se u kontinuitetu provodi od 2014. godine.

Projekt u 2024. godini s 20.000,00 EUR financira Središnji državni ured za demografiju i mlade preko Natječaja za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna.

Vijesti o projektu

  • Categories: Ljubav voli, a ne boliPublished On: 25 svibnja, 2021
  • Categories: Ljubav voli, a ne boliPublished On: 12 kolovoza, 2020
  • Categories: Ljubav voli, a ne boliPublished On: 20 ožujka, 2015
  • Categories: Ljubav voli, a ne boliPublished On: 16 ožujka, 2015
  • Categories: Ljubav voli, a ne boliPublished On: 20 veljače, 2015
  • Categories: Ljubav voli, a ne boliPublished On: 19 veljače, 2015
  • Categories: Ljubav voli, a ne boliPublished On: 18 veljače, 2015