Project Description

FORZA – feministički odgovor rodno zasnovanoj agresiji

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta unaprijediti je sustav podrške za osobe koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje, kroz Savjetovalište udruge SOS Rijeka za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja te zagovaranje efikasnijeg provođenja mjere stambenog zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj. Specifični ciljevi su: 1) Pružanje usluga, prvenstveno psihološkog savjetovanja i primarne pravne pomoći žrtvama rodno uvjetovanog nasilja; 2) Osvještavanje relevantnih dionika i zagovaranje efikasnijeg provođenja mjere stambenog zbrinjavanja prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

Opis projekta

Sukus projekta pružanje je usluga temeljenih na ljudskim pravima žrtvama nasilja, odnosno osiguravanje rada Savjetovališta za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja. Naše je Savjetovalište mjesto gdje osobe mogu na jednom mjestu, u sigurnoj i povjerljivoj okolini primiti više različitih usluga – besplatnu primarnu pravnu pomoć i psihološko savjetovanje, uz podršku u komunikaciji s institucijama. Naše su usluge bazirane na feminističkim principima, trauma informirane i orijentirane na žrtvu. Udruga SOS Rijeka pruža usluge osobama koje su preživjele nasilje već više od 30 godina te je jedina organizacija na širem riječkom području koja pruža usluge žrtvama seksualnog nasilja. Uz navedeno, projektom FORZA smo predvidjele i zagovaračke aktivnosti, koje tendiraju utrti put promjenama na sustavnoj razini.  Izradit ćemo Analizu Mjere stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji, prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, nakon čega će uslijediti kampanja. Dodana vrijednost zagovaračkim aktivnostima je uključivanje partnerske organizacije CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, čije će nam bogato iskustvo pomoći u dostizanju najboljeg ishoda našeg zagovaračkog rada.

Projektne aktivnosti:

  1. Psihološko savjetovanje osoba koje su preživjele obiteljsko, partnersko i seksualno nasilje;
  2. Pružanje besplatne primarne pravne pomoći žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja;
  3. Podrška korisnicama u komunikaciji s institucijama, vezano uz razne aspekte rješavanja njihovog pravnog statusa;
  4. Informiranje korisnica o mogućnostima stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja: stambenom zbrinjavanju prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, mjeri udaljavanja nasilnika iz doma, mogućnostima smještaja u sigurnu kuću/sklonište i drugo;
  5. Analiza mjere stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji, prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima;
  6. Zagovaračko-osvještavalačka kampanja.

Nositeljica projekta je SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, a partnerska organizacija CESI – centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Osoba za kontakt: Sandra Turkanović, koordinatorica i savjetnica za pravna pitanja, sandra.turkanovic@sos-rijeka.org.

Projekt se provodi od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2025. godine.

Projekt udruge SOS Rijeka naziva FORZA – feministički odgovor rodno zasnovanoj agresiji financiran je sredstvima Europske unije u okviru Programa Impact4Values. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Odobrena sredstva za provedbu iznose 54.735,02 EUR.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.