Project Description

Naziv projekta:

Ambasadori nenasilja

Cilj projekta:

Uključiti, informirati i educirati mlade s područja Primorsko – goranske županije o temama u području građanskog odgoja i obrazovanja s naglaskom na ljudska prava, rodnu ravnopravnost i promociju nenasilja među mladima

Trajanje:

1.10.2021. – 30.9.2023.

Opis projekta i projektne aktivnosti:

Kroz provedbu projektnih aktivnosti direktno ćemo utjecati na doprinos općem cilju Erasmus plus programa tako da ćemo promicati mobilnost u svrhu neformalnog i informalnog učenja, aktivno sudjelovanje mladih te suradnju, kvalitetu, uključivost, kreativnost i inovativnost na razini organizacija i politika u području mladih. Tome ćemo doprinijeti upravo kroz brojne aktivnosti u koje će biti uključeni i mladi s manje mogućnosti te dobiti priliku za neformalno i informalno učenje izvan svojih malih zajednica te umrežavanjem, upoznavanjem mladih iz drugih gradova, naši će korisnici biti osnaženi za promicanje važnih tema u svojim sredinama. Pružajući mogućnost uključivanja mladima, u aktivnosti koje si možda sami ne bi mogli priuštiti zbog otežanih socio-ekonomskih životnih uvjeta, omogućujemo im da se bez troškova uključe i nauče sudjelovati u civilnom društvu (mogućnosti za angažman u svakodnevnom životu, ali i u demokratskom životu, s ciljem konstruktivnog građanskog, gospodarskog, društvenog, kulturnog i političkog sudjelovanja mladih iz svih sredina, posebno onih s manje mogućnosti). Također, kroz naše projektne aktivnosti veliki naglasak stavljamo na stjecanje novih i razvijanje postojećih digitalnih kompetencija i medijske pismenosti što se jasno očituje u tome da planiramo zainteresirane mlade educirati o pripremi i provedbi online kampanje, izradi dokumentarnog filma te pripremi i snimanju podcast emisija. Time pridonosimo i razvoju njihovog kritičkog promišljanja. Projektne aktivnosti su:

A1 – Kick of konferencija

A2 – Konzultacije mladi Delnice

A3 – Konzultacije mladi Čabar

A4 – Konzultacije mlad Rijeka

A5 – Trening za youth workere

A6 – Radionica izrada doksa

A7 – Radionica izrade i snimanja podcasta

A8 – Izrada Smjernica za rad s mladima

A9 – Okrugli stol mladi & donositelji odluka

A10 – Radionica izrade online kampanje

A11 – Promocija dokumentarnog filma na filmskom festivalu

A12 – Završna konferencija

A13 – Trening za YW i savjete mladih

A14 – Proces izrade “Moj prvi dokumentarac”

A15 – Follow up sudionika i planovi za dalje

Nositelj:

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Partneri:

Udruga Filmaktiv

Vrijednost projekta:

359.470,69 HRK

Program iz kojeg se financira:

Erasmus +, Ključna aktivnost KA154

Nadležno tijelo:

Agencija za mobilnost i programe EU

Osoba za kontakt:

Iva Davorija, Voditeljica preventivno-edukativnih programa, iva.davorija@sos-rijeka.org

Vijesti o projektu

  • Categories: Ambasadori nenasiljaPublished On: 27 rujna, 2023
  • Categories: Ambasadori nenasilja, VolonteriPublished On: 13 rujna, 2023
  • Categories: Ambasadori nenasiljaPublished On: 1 ožujka, 2023
  • Categories: Ambasadori nenasiljaPublished On: 19 rujna, 2022