Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2021. godinu, str. 48, dostupno na:https://prs.hr/application/images/uploads/Godi%C5%A1nje_izvje%C5%A1%C4%87e_2021_FINAL.pdf

PRIMJER 4. Pravobraniteljici se obratila trudnica (PRS-01-06/21-29) navodeći kako joj poslodavac, po saznanju za trudnoću, nije produljio ugovor o radu iako je isti sa svih 12 njezinih kolega/ica, zaposlenih na istim poslovima kao i ona, sklopio ugovore o radu na neodređeno vrijeme pri čemu su neki od njih u znatno kraćem radnom odnosu kod poslodavca nego ona te ih je ona i obučavala. Navodi kako su navedeni ugovori sklopljeni za vrijeme dok se ona nalazila na bolovanju radi čuvanja trudnoće o kojoj je obavijestila poslodavca kada mu je, prema uputi liječnika, dostavila doznake radi otvaranja bolovanja. Opisuje i neprimjeren razgovor s poslodavcem koji ju je tom prilikom ismijavao i vrijeđao zbog (prema mišljenju pritužiteljice) njezine trudnoće. U provedenom ispitnom postupku poslodavac je negirao navode o sumnji na spolnu diskriminaciju pritužiteljice ističući kako ugovor o radu na neodređeno vrijeme s njom nije sklopljen prvenstveno jer je prethodni ugovor istekao, a nije bilo potrebe za njegovim produljenjem jer je pritužiteljica imala „brojne pritužbe na svoje agresivno i polemičko ponašanje“. Nadalje poslodavac navodi kako na spornom sastanku nije znao da je pritužiteljica trudna te je ukazao i na činjenicu da je ista imala nekoliko pritužbi od strane klijenata kao i da je imala brojne nesuglasice s drugim kolegicama i kolegama na poslu. Poslodavac ističe i kako pojedine osobe s kojima su sklopljeni ugovori o radu na neodređeno vrijeme imaju kvalifikacije i vještine koje pritužiteljici nedostaju, a koje su njemu hitno trebale. Izneseni navodi poslodavca o potencijalnim propustima u radu pritužiteljice bi se, prema mišljenju Pravobraniteljice, svakako mogli smatrati paušalnima jer poslodavac nije u svom očitovanju izložio relevantne i dostatne razloge koji bi mogli opravdati njegovo postupanje prema pritužiteljici, odnosno poslodavac svoje stavove u očitovanju nije obrazložio na način koji otklanja svaku sumnju u arbitrarnost postupanja i odlučivanja. Pravobraniteljica je stava kako nije sporno da se u konkretnom slučaju pritužiteljica našla u nepovoljnom položaju zbog svoje trudnoće, a svako nepovoljno postupanje na osnovi trudnoće i materinstva je oblik spolne diskriminacije, iz razloga što takvo postupanje proizvodi nepovoljne učinke isključivo za žene. Stoga je Pravobraniteljica dala upozorenje poslodavcu uz nužno preispitivanje postupanja prema pritužiteljici u konkretnom slučaju, a u kontekstu zabrane diskriminacije temeljem trudnoće na području rada i zapošljavanja, odnosno vezano uz odluku o ne produljenju pritužiteljici ugovora o radu.”)