Izvješće o radu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova za 2021. godinu, str. 46-47, dostupno na:https://prs.hr/application/images/uploads/Godi%C5%A1nje_izvje%C5%A1%C4%87e_2021_FINAL.pdf

PRIMJER 1. Pravobraniteljica je, povodom pritužbe zaposlenice (PRS-01-06/20-33) na poslodavca zbog otkaza ugovora o radu po povratku pritužiteljice s roditeljskog dopusta, provela ispitni postupak. Poslodavac je u svom očitovanju naveo da pritužiteljici nije ponuđeno da se vrati na prethodno radno mjesto budući je radno mjesto ukinuto zbog negativnih učinaka pandemije bolesti COVID-19 te pada prihoda od cca. 16 mil. kuna, dok zbog sistematizacije radnih mjesta ili pada prometa i posljedično smanjenog obima posla po odjelima, pritužiteljica nije raspoređena u druge odjele, odnosno da u drugim odjelima nema slobodnih mjesta.

Sagledavajući okolnosti iz perspektive pada prihoda poslodavca, Pravobraniteljica je zaključila da navodi o racionalizaciji poslovanja koje je poslodavac ponudio kao razloge zbog kojih je ukinuo radno mjesto pritužiteljice, a što se u konačnici svelo na jedini poslovno uvjetovani otkaz općenito na razini tvrtke poslodavca zbog pojave epidemije, ne predstavljaju uvjerljivo obrazloženje. Također, Pravobraniteljica je zauzela stajalište da je poslodavac, ukidanjem radnog mjesta pritužiteljice svega mjesec dana prije njenog povratka na rad, svjesno i bez jasnog legitimnog cilja doveo u pitanje svoju obvezu koja proizlazi iz čl.36.st.1. Zakona o radu, a koja se sastoji u omogućavanju povratka pritužiteljice na poslove na kojima je radila prije korištenja rodiljnog i roditeljskog prava. Nadalje, Pravobraniteljica je utvrdila da je poslodavac, svega mjesec dana prije povratka pritužiteljice s roditeljskog dopusta, osobu koja je primljena kao zamjena pritužiteljice zaposlio na neodređeno vrijeme na drugom radnom mjestu. Na temelju usporedbe naziva predmetnih radnih mjesta i iznosa plaća, Pravobraniteljica je utvrdila da je poslodavac bio u mogućnosti pritužiteljici ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, čiji uvjeti rada nisu nepovoljniji od uvjeta rada poslova koje je obavljao prije korištenja toga prava, međutim, zapošljavanjem navedene djelatnice na neodređeno vrijeme, svega mjesec dana prije povratka pritužiteljice s roditeljskog dopusta, poslodavac u uvjetima kad nema drugih radnih mjesta na dispoziciji potpuno eliminirao bilo kakvu mogućnost povratka pritužiteljice na odgovarajuće poslove te time doveo u pitanje svoju obvezu iz čl.36.st.2. Zakona o radu.

Stoga je Pravobraniteljica upozorila poslodavca da je svojim postupanjem, suprotnim načelu savjesnosti i poštenja, doveo u pitanje ispunjenje obveza koje su predviđene u čl.36.st.1. i st.2. Zakona o radu, vezanih uz povratak pritužiteljice na prethodna ili odgovarajuća radna mjesta, i time u odnosu na pritužiteljicu počinio izravnu diskriminaciju na temelju trudnoće i materinstva (čl.6. Zakona o ravnopravnosti spolova), te mu dala preporuku da u cijelosti preispita svoju odluku o ukidanju radnog mjesta pritužiteljice i poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu. S obzirom da poslodavac nije bio kooperativan u pogledu prihvaćanja upozorenja i provedbe preporuke, Pravobraniteljica je od Državnog inspektorata Republike Hrvatske zatražila nadzor, a u istom kojem je utvrđeno da je došlo do povrede navedene odredbe te je protiv poslodavca podnesen optužni prijedlog.”