Izvješće o radu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova za 2020. godinu, str. 45-46, dostupno na: https://prs.hr/application/images/uploads/IZVJESCE_O_RADU_2020_Pravobranit.pdf

PRIMJER 7: U predmetu PRS-01-06/20-15, Pravobraniteljici se obratila korisnica prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama pritužbom na nezakoniti izvanredni otkaz ugovora o radu. U obrazloženju odluke o otkazu je navedeno da je radnica prekršila svoju obvezu propisanu odredbom čl.37. Zakona o radu jer nije poslodavca obavijestila o privremenoj nesposobnosti za rad, niti mu je najkasnije u roku od tri dana dostavila liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i očekivanom trajanju. Pravobraniteljica je žurno zatražila očitovanje poslodavca, upozorivši ga pritom da prema čl.34.st.1. Zakona o radu poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu radnici za vrijeme rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta. Pravobraniteljica je pritom ukazala da navedenu zabranu otkaza zakonodavac nije ograničio samo na zabranu redovitog otkaza, već da se jednako zabranu otkaza zakonodavac nije ograničio samo na zabranu redovitog otkaza, već da se jednako odnosi i na izvanredni otkaz ugovora o rada, te da je otkaz ništetan, ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti iz čl.34.st.1. Zakona o radu. U povratnom očitovanju, poslodavac je Pravobraniteljicu obavijestio da je poništio odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu s učincima kao da nije bila donesena.“