Kampanja Pričajmo jezikom ravnopravnosti ima za cilj osvijestiti o neravnopravnosti žena i muškaraca koristeći vidljivost neravnopravnosti u jeziku.

zenska_soba_kampanja_studeni_facebook-cover-photo_sos-rijeka-1

U javnu kampanju je uključeno više od 15 organizacija iz čitave Hrvatske od kojih je njih 12 direktno sudjelovalo u osmišljavanju kampanje. Riječ je o ženskim i feminističkim organizacijama koje aktivno djeluju na području borbe za prava žena više od 20 godina i čije je aktivno zalaganje odgovorno za pozitivne promjene vezane uz prepoznavanje i razumijevanje prava žena i rodnu ravnopravnost kao i konkretne učinjene korake na ovom području koje uključuju promjene u javnim politikama, zakonodavstvu i praksama institucija. Popis organizacija nalazi se na web site-u www.zenskasoba.hr/jezik-ravnopravnosti.

 

zenska_soba_kampanja_studeni_facebook-cover-photo_sos-rijeka-2

Javnu kampanju “Pričajmo jezikom ravnopravnosti” organizira Ženska soba – Centar za seksualna prava u okviru projekta “Novom snagom protiv nasilja nad ženama” koji financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora (EGP) i financijski mehanizam Kraljevine Norveške. Projekt “Novom snagom protiv nasilja nad ženama” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) s partnerskim organizacijama Ženska udruga “IZVOR” (Tenja), Ženska grupa Karlovac „Korak“ (Karlovac) i Stígamót – Counselling and education center on sexual violence (Reykjavík, Island).
Facebook stranica kampanje
zenska_soba_kampanja_studeni_facebook-cover-photo_sos-rijeka-3