Udruga SOS Rijeka već duži niz godina kontinuirano provodi psihološko i pravno savjetovanje u direktnom radu s osobama koje su proživjele i/ili proživljavaju obiteljsko, partnersko i/ili seksualno nasilje. 

Temeljem dosadašnjeg vrijednog iskustva u radu s našim korisnicama uočavamo kako je izrazito važno pružati im psihološku i pravnu podršku i osnaživati ih kako bi prevladale traumu s kojom se suočavaju. Upravo nas je naše dugogodišnje iskustvo potaklo na to da je, osim direktnog rada sa žrtvama nasilja, jednako važno usmjeriti svoj rad i prema preventivnim i edukacijskim programima, prvenstveno prema mladima, a onda i prema osobama koje rade s mladima, njihovim roditeljima te relevantnim institucijama. SOS Rijeka prvenstveno radi direktno sa osobama koje su već proživjele nasilje, ali svjesne smo da je to samo gašenje požara. Svi sustavi bi trebali raditi na tome da do nasilja uopće ne dođe, a i ako dođe da žrtve budu što više upoznate sa svojim pravima i na koji način potražiti pomoć. Isto tako, važno je educirati široki spektar dionika kako bi znali na koji način oni mogu pružiti podršku žrtvama nasilja.

SOS Rijeka mjesto je nulte tolerancije na nasilje te sve oblike diskriminacije te smo svoj djelokrug rada dodatno usmjerile promicanju spomenutih vrednota. Upravo kako bismo doprinijeli podizanju razine svijesti u društvu, informirali i educirali mlade o važnim adolescentskim temama kao što su vršnjačko nasilje, prisutnost nasilja u mladenačkim vezama, rodne uloge, predrasude i stereotipi u društvu te brojne druge teme, strateški smo odlučile strukturirati cjelokupni program koji će biti usmjeren upravo na prevenciju i edukaciju, kako samih mladih tako i njihovih učitelja/nastavnika, roditelja te osoba koje rade s mladima tzv. youth workera. Informirati i poučavati mlade o ovim temama izrazito je važno jer na taj način direktno utječemo na sprječavanje odnosno smanjenje nasilja u njihovoj kasnijoj dobi.

Nasilje se, nažalost, događa bez obzira na dob, spol ili socio-ekonomski status i ono predstavlja problem društva te odgovornost svih nas kako bismo spriječili pojavu nasilja među bilo kojom skupinom. Nasilje među mladima danas je prisutno i u mladenačkim vezama, na što nas upozoravaju i brojna istraživanja. “Nasilje u intimnim vezama adolescenata predstavlja značajan društveni problem zbog visoke učestalosti, širokog raspona posljedica koje ostavlja kod mladih osoba izloženih nasilnom ponašanju kao i zbog životnog perioda u kojem se događa. Podaci o učestalosti nasilja u mladenačkim vezama pokazuju da je čak i do 50% osoba bilo izloženo nasilju u intimnim vezama”. (Dodaj, Sesar, Šimić, 2017)

Također, pregled istraživanja koja se bave ovom tematikom ukazuje na to da adolescenti i osobe mlađe odrasle dobi imaju poteškoća u prepoznavanju nasilnog ponašanja kao takvog te različite oblike zlostavljajućih ponašanja (primjerice, kontrolirajuća ponašanja, ljubomoru, i sl.) percipiraju kao znakove ljubavi. Rezultati pojedinih istraživanja ukazuju nam i na vjerojatnost doživljavanja različitih vrsta nasilja upravo u adolescentskoj dobi ili u ranim dvadesetima. 

S ciljem kvalitetnog usmjeravanja području rada s mladima kroz preventivne i edukacijske programe SOS Rijeka zaposlio je Koordinatoricu za preventivne i edukacijske programe, s dugogodišnjim iskustvom u neformalnom, obrazovnom radu s mladima. Uloga Koordinatorice jest upravo u osmišljavanju, kreiranju i implementaciji novih projekata, koji će se temeljiti na stvarnoj procjeni potreba i interesa mladih u našoj zajednici te u suradnji s važnim akterima. Razvoj socijalnih vještina, vježbanje asertivnosti i kvalitetne komunikacije, rješavanje konflikata i problema te promicanje nenasilnih vrijednosti predstavljaju temelj i osnove za razvoj brojnih drugih tema koje su mladima važne. 

Osim rada s mladima i za mlade, navedeni preventivno-edukacijski program bit će usmjeren i na sve dionike koji su u svome radu usmjereni na problematiku rodno uvjetovanog nasilja, a tu na umu imamo zaista mnogo njih jer je nasilje društveni, a ne privatni problem! Od policijskih djelatnika, sudaca, odvjetnika, djelatnika CZSS, liječnika pa sve do medijskih djelatnika koji izvještavaju o slučajevima nasilja. Ali, popis tu ne staje pa pozivamo sve zainteresirane za dodatnu edukaciju o ovoj problematici da nam se obrate!