Zakon ide u korist radnice_ka u slučajevima kada je za ostvarivanje prava iz radnih odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa i osigurava da radnice_i koje se koriste nekim od roditeljskih prava nisu zbog toga diskriminirane.
Zakonom je određeno da će se, ako je za stjecanje određenih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom važno prethodno trajanje radnog odnosa, vremenska razdoblja provedena u korištenju ovdje navedenih vrsta dopusta smatrati vremenom provedenim na radu u punom radnom vremenu. Dakle, vrijeme provedeno u korištenju ovdje navedenih vrsta dopusta ‘brojat će se’ kao da je provedeno na radu u punom radnom vremenu. Radi se o razdobljima:
– rodiljnog,
– roditeljskog,
– posvojiteljskog,
– očinskog dopusta ili dopusta koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust,
– rada s polovicom punog radnog vremena,
– rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta,
– dopusta trudne radnice, dopusta radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete te
– dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama.