Jeste li znale_i da SOS Rijeka rado radi s mladima i pritom ih poučava i osnažuje da spremno prepoznaju i reagiraju na nasilje te informiraju druge? Baš takav je naš projekt Ambasadori nenasilja koji je nastao u suradnji s mladima i našim uvijek dragim partnerima – Filmaktivom.

Kao što i samo ime nalaže, projekt je usmjeren na osnaživanju mladih da budu kotačić promjene u svojoj sredini i da se prokativno zalažu za ljudska prava i prevenciju nasilja – da budu Ambasadori nenasilja!

Projekt je nastao zajedničkim snagama mladih koji surađuju s SOS-om i Filmaktivom, kad smo došli na ideju da razvijemo aktivnosti koje će kroz film, podcaste, online kampanju i različite radionice osvještavati i osnaživati mlade o temama ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prevencije nasilja. 

Zašto je sve to važno? Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (2020.), nasilje se, kao obrazac komunikacije, javlja u svim strukturama društva te je jedan od glavnih uzroka smrti osoba od 15 do 44 godina diljem svijeta. Prema Konvenciji o pravima djeteta, obrazovni je sustav dužan djecu i mlade educirati o poštivanju prava i sloboda drugih te ih pripremiti za odgovoran život u slobodnom društvu, u kulturi mira, tolerancije te ravnopravnosti i jednakosti. S obzirom na činjenicu da u Hrvatskoj građanski odgoj i obrazovanje nema svoje mjesto kao zasebni predmeti u formalnom obrazovnom sustavu, izrazito je važno kroz neformalne programe s mladima obrađivati teme kao što su rodna ravnopravnost, promocija nenasilja i ljudskih prava.

Upravo s tim ciljem, a da osim informativnog bude kreativno, zabavno i motivirajuće, do sada smo u sklopu Ambasadora nenasilja održale početnu konferenciju s mladima, troje konzultacija s mladima u PGŽ-u, trening za osobe koje rade s mladima i trening za mlade, radionice izrade podcasta i online kampanje, radionice izrade dokumentarnog filma, a čekaju nas još izrada smjernica za donositelje odluka, projekcija dokumentarnog filma na Liburnia Film Festivalu, završna konferencija i follow-up s mladima po završetku projekta.

Puno se to (s)kuha(lo), ali nikad nije kasno da nam se priključiš ako si zainteresiran/a. Javi nam se putem Facebooka, Instagrama ili e-maila centar@sos-rijeka.org