Kako razgovarati sa žrtvom nasilja (predavanje) – Lorena Zec, Maja Sikirica

Nasilje, pogotovo nasilje u obitelji, česta je pojava u našem društvu, koliko god mnogi mislili suprotno. Dojam je drugačiji zbog velike stigme koju žrtve nasilja nose i stava društva koji često osuđuje samu žrtvu. Zbog navedenog, nasilje često ostaje u privatnoj sferi umjesto da se o toj problematici javno progovara. Osnaživanje žrtava prvi je korak u procesu koji vodi do javne osude nasilja i pružanja podrške žrtvama.
Na predavanju će se govoriti o tome na koji način svatko od nas može razgovarati s osobom za koju smo zabrinuti da je potencijalno žrtva nasilja. Proći ćemo ukratko i kroz pojavne oblike nasilja te razloge zbog čega je teško izaći iz začaranog kruga nasilja.

Predavanje će se održati 21.02.2019. godine s početkom u 17 sati u prostorijama udruge SOS Rijeka, na adresi Verdijeva 11.

 

Cjelokupni program Rijeke psihologije pronađite ovdje.