Dana 28. listopada 2017. godine je u Klubu Sušačana održano interaktivno predavanje namijenjeno osobama starije životne dobi koje se žele informirati o dostupnim im pravima iz sustava socijalne skrbi, ali i drugim zainteresiranim građanima/kama.
Predavanje je održala Ružica Ninić, diplomirana socijalna radnica, voditeljica odjela za odrasle osobe u Centru za socijalnu skrb Rijeka.
Cilj predavanja bila je edukacija i informiranost o pravima iz sustava socijalne skrbi, koji su uvjeti za ostvarivanja novčanih i drugih prava iz sustava socijalne skrbi i/ili kome se i kako obratiti u svrhu ostvarivanja istih.

Predavanje se održalo u sklopu projekta „Mudrošću protiv nasilja nad najmudrijima“ kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava s partnerima i suradnicima, s ciljem informiranja osoba starije životne dobi i drugih osoba te podizanje razine znanja o pravima iz sustava socijalne skrbi. U sklopu projekta, u udruzi SOS Rijeka dostupno je i besplatno psihološko savjetovanje osoba starije životne dobi koje su žrtve nasilja te besplatno pravno savjetovanje u vezi ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, nasilja nad osobama starije životne dobi te prava iz sustava socijalne skrbi.