Sama je to tražila. Zavodila ga je. Bila je pijana. Suknja joj je bila prekratka. Bila je previše samouvjerena. Sama je hodala po ulici. Ostala je u toj nasilnoj vezi. Bila je naivna. Nije prijavila. Nije prijavila dovoljno brzo. Nije se branila. Htjela je to. Trebala je znati.

Okrivljavanje žrtava za nasilje koje su proživjele je normalizirano u društvu u kojem živimo. Pitanja koja si moramo postaviti su što nas tjera da žrtve krivimo za njihovo iskustvo nasilja. Pogotovo ako su žrtve žene. Zašto tako rijetko pričamo o krivnji koju nasilnici nose i koju moraju preuzeti? Dr. Taylor će nam kroz dvosatno predavanje pokušati približiti psihološku podlogu okrivljavanja žrtava, a njeno znanje temelji se na tri godine intenzivnog istraživačkog rada i višegodišnjeg iskustva rada sa žrtvama nasilja. Uz raspravu o okrivljavanju žrtava, dr. Taylor će nas upoznati i s praksama koje su usmjerene na žrtvu i način rada koji uzima u obzir traumu i iskustvo žena koje su preživjele nasilje.

 

Dr. Jessica Taylor je kroz svoj doktorski rad specijalizirala područje rada sa žrtvama nasilja, specifičnije „victim blaming“, odnosno okrivljavanje žrtava te samookrivljavanje žena koje su proživjele seksualno nasilje. Kroz svoja istraživanja razvila je i psihometrijsku skalu BOWSVA koja mjeri pripisivanje krivnje za nasilje žrtvi, a od strane opće javnosti i stručnjaka. Njen rad se bazira na dekonstrukciji narativa koji okrivljava žrtve te radi na promociji pristupa koji ima žrtve u fokusu svih intervencija i socijalnih usluga.

Predavanje će se održati putem platforme Zoom u ponedjeljak, 23. studenog 2020. godine s početkom u 13 sati, a uskoro ćemo objaviti više informacija o načinu prijave! Predavanje će biti održano na engleskom jeziku.

Ove godine nadolazeći Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježavamo na malo drugačiji način – nizom aktivnosti koje će se odvijati tijekom mjeseca studenog. Ovo predavanje drugo je u nizu tih aktivnosti – za ostale, pratite naše mrežne stranice i društvene mreže!
Predavanje je dio projekta “Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji”, koji financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.