24.04.2014. održano je predavanje u prostorijama Udruge za zaštitu obitelji Rijeka – U.Z.O.R. na kojem su prisustvovali volonteri i članovi udruge SOS telefon – grad Rijeka.

Predavanje je održao i ugodno nas ugostio predsjednik udruge U.Z.O.R. – profesor psihologije Daniel Antunović govoreći o problemima nasilja u obitelji i provođenja zakona po tom pitanju. Antunović ističe kako Hrvatska ima dobre zakone, no problem se javlja u njihovoj provedbi.

Jedan od važnijih problema u efikasnoj provedbi zakona je financijske prirode. Volonteri SOS telefona, osim detaljnijeg upoznavanja sa zakonskim regulativama, imali su prilike obnoviti i postojeća znanja, usvojiti nova te raspraviti o nekim zanimljivim pitanjima. Sadržaj predavanja obuhvatio je teme kao što su; Dinamika nasilja u obitelji u kojoj smo se dotakli vrsta nasilja, brojnih razloga zbog kojih žrtve(najčešće žene) ostaju u nasilnim obiteljima. Zatim smo se podsjetili na ciklus nasilja te spomenuli neka od uvjerenja odnosno mitova nasilja u obitelji.

Sljedeća, vrlo zanimljiva tema bila je Psihološki profili zlostavljača gdje smo se detaljnije upoznali s nekim karakteristikama ovog profila nasilnika koji dijelimo na 1)Pasivno – zavisne nasilnike, 2)Cikličke nasilnike te 3)  Općenito nasilne osobe. Nadalje, podsjetili smo se i koja je uloga alkohola u obiteljskom nasilju odnosno kako alkohol nikako nije uzrok nasilnom ponašanju već samopomažuće sredstvo. Još neke od zanimljivih tema bile su Traumatska vezanost žrtve za nasilnika te Žene – počiniteljice nasilja u obitelji.
Nakon održanog predavanja, volonteri su imali prilike diskutirati te dobiti odgovore na neka pitanja. Sadržaj navedene tematike bio je uistinu koristan, a nova usvojena znanja apsolutno će se moći primijeniti u praktičnom dijelu volontiranja pri pomoći žrtvama nasilja.