Radnice_i koje koriste roditeljska prava mogu izvanrednim otkazom otkazati ugovor o radu najkasnije 15 dana prije povratka na rad, dok trudnice mogu na ovaj način otkazati ugovor o radu kada žele.

Zakon je omogućio radnici koji koriste pravo na:

– rodiljni,

– roditeljski,

– posvojiteljski i

– očinski dopust ili dopust koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust,

– rad s polovicom punog radnog vremena,

– rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta,

– dopust trudne radnice, dopust radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete te dopust ili

– rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ili

– kojeima ugovor o radu miruje do treće godine života djeteta u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama

mogu otkazati ugovor o radu izvanrednim otkazom. Na ovaj način radnik_ca može otkazati ugovor o radu najkasnije 15 dana prije dana na koji je radnik_ca dužna vratiti se na rad. Trudnica može otkazati ugovor o radu izvanrednim otkazom kada želi.

Ovo pravo, odnosno ovaj poseban razlog za izjavljivanje izvanrednog okaza ustvari omogućuje navedenim skupinama radnica_ka otkazivanje ugovora o radu bez obveze odrađivanja otkaznog roka. Da nema ove odredbe, radnice_i bi u slučaju odluke da se se vezano uz trudnoću/roditeljstvo odluče ne vratiti na posao koji su prethodno radili u pravilu radni otkaz mogli/trebali prekinuti redovnim otkazom, uz koji je u pravilu vezana obveza odrađivanja otkaznog roka.