Ovo pravo u pravilu mogu ostvariti svi roditelji koji su primatelji rodiljnih ili roditeljskih potpora, neovisno o svom radnopravnom statusu.

Ovo pravo u pravilu mogu ostvariti svi roditelji (može ostvariti i za posvojeno dijete, osim ako novčana potpora za to dijete nije prije isplaćena drugom korisniku_ci) koji su primatelji rodiljnih ili roditeljskih potpora, neovisno o svom radnopravnom statusu. No, iako pravo ne ovisi o radnopravnom statusu, neki drugi uvjeti moraju biti ispunjeni.

Zaposleni i samozaposleni roditelj može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu potporu pod uvjetom da na dan rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:

  • da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom odnosno dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci
  • da je zdravstveno osiguran prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Zahtjev je moguće podnijeti i pravo je moguće ostvariti pod uvjetom da je dijete na dan podnošenja zahtjeva:

  • upisano u maticu rođenih
  • prijavljeno kao član njihova kućanstva
  • zdravstveno osigurano prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Jednokratna novčana potpora iznosi 70 % proračunske osnovice 70% proračunske osnovice mjesečno (309,01 EUR/2.328,20 kuna).

Pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete može se ostvariti pod uvjetom da je pisani zahtjev za priznavanje prava podnio nadležnoj ustrojstvenoj jedinici HZZO-a u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta (odnosno u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju djeteta).

Osim ove pomoći na državnoj razini, pojedini gradovi i općine isplaćuju naknadu za opremanje novorođenog djeteta i iz regionalnog ili lokalnog proračuna. Takva naknada može biti propisana i Pravilnikom ili ugovorom o radu na temelju općeg akta poslodavca.