DOBRODOŠLI U PRAVNI DIO ONLINE SAVJETOVALIŠTA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG, PARTNERSKOG I SEKSUALNOG NASILJA

Savjetovalište je ovlašteno pružati besplatnu primarnu pravnu pomoć. 

Ovim pravne, u Savjetovalištu je dostupna i besplatna psihološka pomoć.

Primarna pravna pomoć obuhvaća: 

opću pravnu informaciju (opću i načelnu uputu o pravnom uređenju pojedinog područja)

pravni savjet (cjelovitu uputu o načinu i mogućnostima rješavanja ostvarenja i/ili zaštite određenog prava)

sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama

zastupanje pred javnopravnim tijelima (tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti)

pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora

NAPOMENA: 
Primarna pravna pomoć NE obuhvaća zastupanje i sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima, dakle NISMO Vas ovlašteni predstavljati pred sudovima.

Ovim toga, u rubrici PRAVNI ČLANCI (ispod) možete pronaći korisne pravne članke o najčešćim pravnim pitanjima s kojima se žrtve nasilja susreću.

Savjetovalište je namijenjeno prvenstveno punoljetnim žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja, bez obzira na spol i rod.

Također, pružamo besplatnu primarnu pravnu pomoć i pripadnicima drugih socijalnih osjetljivih skupina, odnosno građanima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći kada se radi o:

 • osobama koje doživljavaju kršenje prava na radnom mjestu,
 • građanima/obiteljima koje imaju potrebe za savjetovanjem i pravnim informacijama s područja obiteljskog prava te socijalnih prava u vezi rodiljnih i roditeljskih potpora (bez obzira jesu li žrtve nasilja ili nisu).

Za ostale skupine građana, koji nisu žrtve nasilja, Udruga je sklopila Ugovor o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu.  U sklopu Klinike studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je potrebna obrađujući primljene slučajeve uz pomoć i savjet akademskih mentora – nastavnika i suradnika Pravnog fakulteta. Područja za koja Klinika ima osnovane posebne grupe su: obiteljsko pravo i zaštita djece, zaštita radnika, diskriminacija, državljanstvo i azil, prava pacijenata, zaštita žrtava i svjedoka kaznenih djela te pomoć u ovršnim postupcima. Na stranicama i Facebook stranici Udruge bit će pravovremeno najavljivani posjeti Pravne klinike Rijeci, odnosno Udruzi. Prilikom tih posjeta svi zainteresirani građani moći će zatražiti besplatnu primarnu pravnu pomoć.

Više informacija o Klinici kao i informacije o kontaktima možete pronaći na: http://klinika.pravo.unizg.hr/

Magistra prava s dugogodišnjim iskustvom rada sa žrtvama nasilja, a  koja za rad ima ovlaštenje Ministarstva pravosuđa i uprave.

U radu joj asistiraju vanjske suradnice, stručnjakinje za pojedina pravna područja te volonterski pravni tim studenata/ica prava i pravnika/ca.

Možete nam se obratiti putem e-maila: pomoc@sos-rijeka.org ili pozivom na broj telefona 051/211-888.

TELEFON
051 211 888

Ako vam treba podrška obratite nam se na:
pomoc@sos-rijeka.org

Za suradnju obratite nam se na:
centar@sos-rijeka.org

PRAVNI ČLANCI

 • Uzdržavanje maloljetnog djeteta Roditelji su prvi dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete. Ova dužnost na strani roditelja postoji neovisno o tome živi li dijete s njima ili ne te neovisno Pročitaj više...

 • Bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na Pročitaj više...

 • Brak se razvodi u sudskom postupku. Postupak se ponešto razlikuje za slučajeve u kojima bračni drugovi imaju zajedničku maloljetnu djecu od slučajeva u kojima nemaju zajedničke djece ili su Pročitaj više...

 • U praksi se vrlo često događaju poteškoće s dogovorom oko plaćanja uzdržavanja i oko ostvarivanja osobnih odnosa roditelja s djecom za vrijeme dok sudski postupci ne budu okončani. Od Pročitaj više...

 • Bračni drugovi svoje imovinske odnose mogu urediti sporazumno, bračnim ugovorom. Bračni ugovor je pravni posao kojim bračni drugovi mogu urediti imovinskopravne odnose na postojećoj ili budućoj imovini. Ugovor se sklapa u Pročitaj više...

 • Obiteljska medijacija jest kratkotrajni proces koji počiva na rješavanju problema pregovaranjem i olakšavanjem komunikacije među članovima obitelji, a u kojem im treća osoba pomaže pri identificiranju potreba, briga i strahova, Pročitaj više...

 • Prema važećem Obiteljskom zakonu (NN RH 103/15) skrbništvo  se definira kao zaštita maloljetnih osoba, osoba lišenih poslovne sposobnosti kao i osoba koje, uz drugih razloga, nisu u mogućnosti štiti svoja Pročitaj više...

 • Slučajeve nasilja u obitelji regulira Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15) kao opći zakon (lex generalis)  te Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10) kao Pročitaj više...

 • Povećanje i smanjenje uzdržavanja Obiteljski zakon (Narodne novine 103/15, dalje u tekstu: ObZ) regulira postupanje u situacijama u kojima dolazi do promijenjenih okolnosti u vezi s obvezom uzdržavanja.Naime, člankom 285. ObZ-a Pročitaj više...

 • Privremena mjera radi uzdržavanjaPrivremena mjera predstavlja mogućnost da se privremeno ostvari pravo na uzdržavanja u tijeku postupka – dakle, prije nego sud donese (konačnu) odluku u samom postupku koji se Pročitaj više...

 • Od donošenja novog Zakona o kaznenom postupku iz 2008. godine u hrvatskom pravnom sustavu postoje dva pojma koja se odnose na naizgled istu osobu – žrtva i oštećenik. Slijedom navedenog Pročitaj više...

 • Žrtva kaznenog djela je fizička osoba koja je pretrpjela psihičke i/ili fizičke posljedice, imovinsku štetu ili povredu temeljnih prava i sloboda, a koje su izravna posljedica nekog kaznenog djela. Pročitaj više...

 • U slučaju da smatrate kako je prema vama ili nekome drugome počinjeno kazneno djelo, odnosno ako imate korisna saznanja o kaznenom djelu i počinitelju ali i ako niste sigurni Pročitaj više...

  Categories: Članci, Kazneno pravo
 • Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, izv. prof. dr. sc. Marija Selak Raspudić službenim nas je dopisom 12. ožujka 2021. godine zamolila da s Odborom podijelimo saznanja iz prakse naše nevladine Pročitaj više...

 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (2019) na Međunarodni dan obitelji prošle je godine na svom portalu objavilo kako je „svaka obitelj posebna, jedinstvena i ima svoje navike Pročitaj više...

 • Osim pučkog pravobranitelja, koji je opunomoćenik Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je Pročitaj više...

 •   Besplatno zastupanje u sudskim postupcima, odnosno pravo na besplatnu odvjetničku pomoć u Republici Hrvatskoj regulirano je na dva načina: Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, br. 143/13), u Pročitaj više...

 • Tko je posjednik i kakva prava ima? Tko i kako može smetati tuđi posjed? Kako Vi kao posjednik možete zaštiti svoj posjed?   Za početak potrebno je razjasniti ključne pojmove. Pročitaj više...

 • Zašto žene žrtve nasilja šute? Zašto skrivaju svoje lice? Koju odgovornost mi kao društvo nosimo prema njima? Znamo li im pružiti podršku i pokazati da se ne moraju više skrivati? Pročitaj više...

 • U srijedu, 25.9. u Poslovnom kutku Gradske knjižnice Rijeka (Palača Modello) održat će se razgovor s Brianom Starrom, gostom iz Chicaga, stručnjakom za osnaživanje marginalnih skupina. Organizacija YWCA međunarodno je Pročitaj više...

 • U petak, 8. ožujka je u 18 sati s Konta krenuo Noćni marš u organizaciji SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava i Udruge za ljudska prava i Pročitaj više...

  Categories: Članci, Javne akcije
 • Međuvršnjačko nasilje nerijetko je središte rasprava među odraslima i djecom te, unatoč tome, i dalje neriješen problem i pojava koja se svako toliko manifestira u gotovo svim odgojno-obrazovnim ustanovama i Pročitaj više...

 • Već preko 100 godina, 8. mart se obilježava kao dan posvećen ženskoj borbi za slobodu, ravnopravnost, jednakost, solidarnost, pravičnost i poštovanje. Pozivamo vas da marširate zajedno s nama, u Noćnom Pročitaj više...