Udruga SOS telefon – Rijeka provodi program Savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u kojem od danas, uz besplatnu psihološku pomoć i savjetovanje, nudimo i besplatnu primarnu pravnu pomoć za žrtve nasilja.

Besplatnu primarnu pravnu pomoć. na volonterskoj bazi, pružat će ovlaštena magistra prava s puno iskustva i entuzijazma.

Ukoliko ste žrtva nasilja i potrebna vam je pravna pomoć, vaš upit zaprimit će naše volonterke, svaki dan od 17h do 21h, na broj telefona 051/211-888.

 

Psihološko savjetovanje i psihoterapiju žrtava nasilja u obitelji omogućilo je Ministarstvo socijalne politike i mladih.