PRAVNI TEKSTOVI

 • Osobni odnosi roditelja i djece u slučaju sumnje na nasilje u obitelji - relevantne odredbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji[1] Pročitaj više...

  Categories: Obiteljsko Pravo
 • Uzdržavanje maloljetnog djeteta Roditelji su prvi dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete. Ova dužnost na strani roditelja postoji neovisno o tome živi li dijete s njima ili ne te neovisno Pročitaj više...

 • Bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na Pročitaj više...

 • Brak se razvodi u sudskom postupku. Postupak se ponešto razlikuje za slučajeve u kojima bračni drugovi imaju zajedničku maloljetnu djecu od slučajeva u kojima nemaju zajedničke djece ili su Pročitaj više...

 • U praksi se vrlo često događaju poteškoće s dogovorom oko plaćanja uzdržavanja i oko ostvarivanja osobnih odnosa roditelja s djecom za vrijeme dok sudski postupci ne budu okončani.Od trenutka prestanka Pročitaj više...

 • Bračni drugovi svoje imovinske odnose mogu urediti sporazumno, bračnim ugovorom. Bračni ugovor je pravni posao kojim bračni drugovi mogu urediti imovinskopravne odnose na postojećoj ili budućoj imovini. Ugovor se sklapa u pisanoj Pročitaj više...

 • Zakon propisuje zaštitu navedenih osoba na način da ako radi na poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje omogući obavljanje drugih odgovarajućih poslova ili Pročitaj više...

 •   Zakon propisuje da se postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika_ce od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja uređuju posebnim zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom Pročitaj više...

 • Propisivanjem  zabrane otkaza trudnicama i osobama koje koriste roditeljska prava zakonodavac je prepoznao potrebu zaštite ove posebno ranjive kategorije osoba od diskriminatornih postupanja poslodavaca. Zabrana, doduše, traje samo 15 Pročitaj više...

 • Zakon izrijekom propisuje zabranu nejednakog postupanja u smislu zapošljavanja i nepovoljnijih uvjeta rada te se posebno zabranjuje traženje podataka o trudnoći. Zakon određuje da poslodavac ne smije odbiti zaposliti Pročitaj više...

 •   Radnica ili samozaposlena majka koja doji dijete mlađe od godinu dana, tijekom rada u punom radnom vremenu, ima pravo na stanku za dojenje djeteta u trajanju od dva sata Pročitaj više...

 •   Roditeljski dopust je pravo koje slijedi nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta odnosno nakon korištenja rodiljnog dopusta, a u pravilu pripada oboma zaposlenim ili samozaposlenim roditeljima. Zaposleni ili samozaposleni Pročitaj više...

 • Rodiljni i očinski dopust prve su vremenske poštede od rada koju će zaposleni i samozaposleni roditelji koristiti vezano uz rođenje djeteta. Rodiljni dopust Zaposlena ili samozaposlena trudnica odnosno zaposlena Pročitaj više...

 • Zakon o radu sadrži nekoliko odredaba kojima se prepoznaje specifičan položaj trudnica i roditelja s malom djecom te se propisuje veća razina zaštite u ostvarivanju njihovih radničkih prava u Pročitaj više...

 •   Po iskorištenju roditeljskog dopusta ili prava na rad s polovicom punog radnog vremena, jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja ima, na prijedlog izabranog doktora zdravstvene zaštite predškolske djece ili Pročitaj više...

 •   “PRS-01-06/17-03 - Pravobraniteljica je zaprimila pritužbu Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) u kojoj se ukazuje na diskriminatornu praksu koja se provodi prema specijalizanticama u jednoj bolnici. Naime, u pritužbi Pročitaj više...

 • Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2021. godinu, str. 48, dostupno na:https://prs.hr/application/images/uploads/Godi%C5%A1nje_izvje%C5%A1%C4%87e_2021_FINAL.pdf “PRIMJER 4. Pravobraniteljici se obratila trudnica (PRS-01-06/21-29) navodeći kako joj poslodavac, po saznanju za trudnoću, Pročitaj više...

 • Izvješće o radu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova za 2021. godinu, str. 46-47, dostupno na:https://prs.hr/application/images/uploads/Godi%C5%A1nje_izvje%C5%A1%C4%87e_2021_FINAL.pdf “PRIMJER 1. Pravobraniteljica je, povodom pritužbe zaposlenice (PRS-01-06/20-33) na poslodavca zbog otkaza ugovora o radu Pročitaj više...

 • Izvješće o radu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova za 2020. godinu, str. 45-46, dostupno na: https://prs.hr/application/images/uploads/IZVJESCE_O_RADU_2020_Pravobranit.pdf “PRIMJER 7: U predmetu PRS-01-06/20-15, Pravobraniteljici se obratila korisnica prava na rad s polovicom Pročitaj više...

 •   Zakon ide u korist radnice_ka u slučajevima kada je za ostvarivanje prava iz radnih odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa i osigurava da radnice_i koje se koriste nekim od Pročitaj više...

 •   Zakon o radu propisuje da neiskorišteni dio godišnjeg odmora radnik_ca može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Napominjemo da Zakon o radu u čl. 83. Pročitaj više...

 •   Radnice_i koje koriste roditeljska prava mogu izvanrednim otkazom otkazati ugovor o radu najkasnije 15 dana prije povratka na rad, dok trudnice mogu na ovaj način otkazati ugovor o radu Pročitaj više...

 • Zakonom je propisano da radnica_k ima pravo povratka na poslove na kojima je radila prije korištenja nekog od roditeljskih prava u roku od mjesec dana od dana kada je Pročitaj više...

 •   Ovo pravo u pravilu mogu ostvariti svi roditelji koji su primatelji rodiljnih ili roditeljskih potpora, neovisno o svom radnopravnom statusu. Ovo pravo u pravilu mogu ostvariti svi roditelji (može Pročitaj više...

 •   U ovom dijelu Newslettera možete čitati o pravu na (plaćeno) bolovanje zbog komplikacija u trudnoći te o pravu na slobodan radni dan u svrhu obavljanja prenatalnog pregleda Pravo na Pročitaj više...

 •   Prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ostvaruju se na temelju rješenja HZZO-a: na zahtjev korisnika (koji treba podnijeti najkasnije 15 dana prije roka naznačenog kao početak korištenja Pročitaj više...

 •   Zakon u čl. 86. propisuje da radnika_ca ima pravo na plaćeni dopust u različitim situacijama i s različitim trajanjem. Plaćeni dopust predstavlja oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće. Pročitaj više...

 •   Dragi poslodavci i drage poslodavke, došle smo do našeg posljednjeg Newslettera u kojem nastavljamo s pisanjem o pravima (samo)zaposlenih roditelja iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (dalje u Pročitaj više...

 •   - Podaci koji se ne smiju tražiti (čl. 25.) Zakon propisuje da prilikom postupka odabira kandidata_kinje za radno mjesto (razgovor, testiranje, anketiranje i slično) i sklapanja ugovora o radu, Pročitaj više...

 •   Pandemija uzrokovana COVID-19 virusom utjecala je na mnoge aspekte naših života, a posebno na naše poslove odnosno način rada. Rad od kuće i rad na daljinu postao je norma Pročitaj više...

 •   Zakon u čl. 87. uređuje pravo na neplaćeni dopust te propisuje da poslodavac može radniku_ci na njezin zahtjev odobriti neplaćeni dopust. Za vrijeme trajanja neplaćenoga dopusta prava i obveze Pročitaj više...

 •   Nakon što je iskorišteno pravo na rodiljni i roditeljski dopust ili pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, jedan od zaposlenih roditelja ili samozaposlenih roditelja (ako želi) ima Pročitaj više...

 •   Rodni jaz u plaćama odnosi se na razliku u plaći i prihodima između muškaraca i žena. Prema Izvješću Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2021. godinu u 2020. i 2021. Pročitaj više...

 •   Ako zaposlena ili samozaposlena majka rodi mrtvo dijete prije nego što je započela koristiti rodiljni dopust ili ako dijete umre prije nego što je protekao rodiljni ili roditeljski dopust, Pročitaj više...

 •   Ovo je pravo povezano s obvezom poslodavca iz čl. 31. Zakona o radu, a koji poslodavca obvezuje da trudnoj radnici, radnici koja je rodila ili radnici koja doji dijete, Pročitaj više...

 •   Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, nakon iskorištenosti prava na rodiljni dopust ili u tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na Pročitaj više...

 •   Nakon što smo Vas kroz prva tri Newslettera upoznale s pravima zaposlenih roditelja koja proizlaze iz Zakona o radu, u preostala dva bavit ćemo se pravima (samo)zaposlenih roditelja koja Pročitaj više...

 • Članice inicijative Radnica izradile su analizu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Uz Ivanu Dobrotić s Katedre za socijalnu politiku pri Studijskom centru socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta Pročitaj više...

 • Od donošenja novog Zakona o kaznenom postupku iz 2008. godine u hrvatskom pravnom sustavu postoje dva pojma koja se odnose na naizgled istu osobu – žrtva i oštećenik. Slijedom navedenog Pročitaj više...

  Categories: Članci, Kazneno pravo
 • Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava (10.12.), donosimo vam članak  na temu Svjedok u kaznenom postupku (u svrhu lakšeg čitanja teksta, koristit ćemo imenicu muškog roda "svjedok", koja se Pročitaj više...

 •   Želja nam je kroz ovaj vas članak upoznati s pravom žrtve kaznenog djela na novčanu naknadu  jer smo kroz naš rad uočili da malo korisnika/ca zna za njega  te Pročitaj više...

 • Žrtva kaznenog djela je fizička osoba koja je pretrpjela psihičke i/ili fizičke posljedice, imovinsku štetu ili povredu temeljnih prava i sloboda, a koje su izravna posljedica nekog kaznenog djela. Vrlo Pročitaj više...

  Categories: Kazneno pravo
 • U slučaju da smatrate kako je prema vama ili nekome drugome počinjeno kazneno djelo, odnosno ako imate korisna saznanja o kaznenom djelu i počinitelju ali i ako niste sigurni radi Pročitaj više...

  Categories: Članci, Kazneno pravo
 • Jedan od temeljnih programa Udruge je Prevencije i edukacija, nastao s ciljem doprinosa smanjenju pojavnosti nasilja u budućnosti. Iskustvo našeg rada usmjerilo nas je prema zaključku da je, osim direktnog Pročitaj više...

  Categories: Članci, Ostalo
 • Na poziv Virovitičko-podravske županije i S.O.S. Virovitica, krajem ožujka održale smo u Virovitici seriju gostujućih predavanja i radionica na teme rodno uvjetovanog nasilja. U petak 24.3. edukacija pod nazivom “Prevencija Pročitaj više...

  Categories: Ostalo
 • Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25.11.), donosimo vam članak o prisilnoj kontroli. No, prije nego se posvetimo toj temi, željele bismo vam reći zašto se Pročitaj više...

 • Tko će, kada i kako moći ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć, ovisi (između ostalog) o: - grani prava odnosno vrsti sudskog postupka u vezi kojeg je pravna pomoć potrebna Pročitaj više...

  Categories: Ostalo
 • Jedan od čestih razloga zbog kojeg žrtva ostaje u nasilnom odnosu je njezina ekonomska vezanost za nasilnika, odnosno jer nema kamo otići i nema primanja ili ima nedovoljna primanja za Pročitaj više...

  Categories: Ostalo