U 2018. godini nastavljamo uspješnu suradnju s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Prilikom posjeta, koji se organiziraju i održavaju u suradnji s udrugom SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, građani kojima je potrebna mogu zatražiti i dobiti besplatnu pravnu pomoć.

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti viših godina samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im pomažu akademski mentori – nastavnici i suradnici Pravnog fakulteta, što osigurava kvalitetu i stručnost rada. Klinika u prvom redu daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete, pomažući korisnicima koji nemaju sredstava za plaćenu pravnu pomoć da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju.

O potrebi za ovakvim način pružanja pravne pomoći govori činjenica za Klinika mjesečno u prosjeku zaprimi 200-tinjak predmeta. Unutar Pravne klinike osnovane su posebne skupine za područja u kojima je prepoznata najveća potreba da se korisnicima pomogne: pomoć azilantima i strancima, suzbijanje diskriminacije i prava manjina, prava djece i obiteljsko uzdržavanje, zaštita i pomoć žrtvama kaznenih djela, zaštita prava radnika, zaštita prava pacijenata i pomoć građanima u ovršnom postupku.

 

U 2017. godini, kliničari su Rijeku posjetili ukupno 7 puta. Prilikom tih posjeta, ukupno 70 naših sugrađana i sugrađanki zatražilo je i dobilo besplatnu pravnu pomoć. Najčešći su bili upiti u vezi ovrha, obvezno i imovinskopravnih odnosa, prava radnika i obiteljskopravnih odnosa.

U siječnju, Pravna klinika će Rijeku posjetiti u srijedu, 17. siječnja 2018. godine. Zainteresirani građani i građanke mogu na adresi udruge SOS Rijeka (Verdijeva 11) u terminu od 10 do 14 sati kliničarima predstaviti svoj slučaj i zatražiti besplatnu pravnu pomoć.

Zainteresirani se mole da sa sobom ponesu svu relevantnu dokumentaciju, a više informacija mogu dobiti putem e-maila: pomoc@sos-rijeka.org, na broju telefona 051 211 888 ili mobitela 091/211-8882

 

Također, podsjećamo, nevezano uz posjete Pravne klinike, žrtve svih oblika nasilja svakim radnim danom mogu u udruzi SOS Rijeka dobiti besplatnu pravnu i psihološku pomoć i savjetovanje. Za više informacija, možete se javiti na e-mail: pomoc@sos-rijeka.org, ili na broj telefona 051 211 888.